پلمپ آسانسورهای آدمکش

کد مطلب : 2655 به گزارش پیام ساختمان و به نقل از خبرگزاری فارس، آسانسورهای غیرمجاز که بلای جان مردم شده اند در آذربایجان شرقی پلمپ شدند.مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی گفت: در 6 ماه گذشته 1170 مورد آسانسور در استان بازرسی شد و از این تعداد 326 مورد آسانسور غیراستاندارد پلمب شدند.ساسان فرشیحق رو اظهار داشت: تعداد آسانسورهای بازرسیشده در بخش اماکن 400 مورد، مسکونی 680 مورد و تجاری 162 مورد بودند که از این تعداد 202 مورد تعهد دادند به رفع نواقصات پردازند؛ 123 مورد موفق به دریافت گواهی استاندارد شدند و 85 مورد نیز در شرف دریافت هستند.وی افزود: طی بازرسیهای انجام شده با 157 مورد آسانسور برخورد ممانعتی برای ادامه فعالیت انجام دادیم و پیگیر اقدامات قضائی هستیم.فعالیت 360 شرکت طراحی و مونتاژ آسانسور در استانفرشیحق رو اظهار داشت: دو نوع شرکت مرتبط با آسانسور در استان فعالیت میکنند که نوع اول شرکت های طراحی، مونتاژ و نصاب آسانسور هستند؛ تعداد شرکت های مونتاژ آسانسور فعال در سطح استان 360 شرکت است و مجوز فعالیت خود را باید از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند.مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی اضافه کرد: نوع دیگر، شرکت های بازرسی آسانسور هستند که باید مجوز فعالیت خود را از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی دریافت کنند.فعالیت 11 شرکت بازرسی آسانسور در استاناین مسئول یادآور شد: استان آذربایجان شرقی با دارا بودن 11 شرکت بازرسی آسانسور، بعد از استان تهران که دارای 12 شرکت است، بیشترین تعداد شرکت های بازرسی آسانسور را دارد.فرشیحق رو بر لزوم ساماندهی شرکت های مونتاژ آسانسور تأکید کرد و گفت: اگر تمام این شرکت ها در سطح استان مجوز اخذ کنند یک اشتغالزایی قابل توجه و یک پیشرفت فنی بزرگ در سطح استان رخ میدهد.وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی برای اخذ استاندارد باید پروانه بهره برداری داشته باشند، اظهار داشت: یکی از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که جلوی فعالیت واحدهایی که پروانه بهره برداری ندارند را بگیرد و ما حاضر هستیم اکیپ های مشترکی با این سازمان تشکیل داده و برای شناسایی واحدهای بدون پروانه اقدام کنیم.فعالیت بیش از 200 واحد تولید مصالح ساختمانی در سطح استانمدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی در ادامه صحبت های خود تشریح کرد: تاکنون بیش از 200 واحد تولید مصالح ساختمانی در سطح استان شناساییشده و در تلاشیم برای پایش مصالح ساختمانی تولیدی در استان اقدامات لازم را انجام دهیم.این مسئول متذکر شد: قانون، دستگاه های دولتی و سازمان نظام مهندسی را موظف کرده که ناظران ساختمانی را ملزم به استفاده از مصالح استاندارد کنند.وی اظهار داشت: متولی کنترل مصالح ساختمانی در پای کار نظارت مهندسی و در مراحل تولید، توزیع و دپو اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی است.فرشی حق رو خاطرنشان کرد: گلوگاه اصلی جایی است که مصالح مورداستفاده قرار میگیرد و در این مرحله اگر مهندس ناظر وظایف خود را درست انجام دهد تولید مصالح غیراستاندارد توجیه خود را از دست خواهد داد.مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی تعداد کل اعلام جرم از ابتدای سال تاکنون را 108 مورد خواند و تأکید کرد: اگر تمام دستگاه ها وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام دهند اعلام جرم نیز تا حد قابل توجهی کاهش مییابد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 219فهرست مطالب شماره 219
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×