ن وسازی بافت های فرسوده با جلب رضایت شهروندان

کد مطلب : 2698نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که باید دولت ورود جدی تری به نوسازی بافت های فرسوده داشته باشد ، گفت : در گذشته با همکاری شهرداری تهران اقدامات گسترده ای در نوسازی بافت های فرسوده صورت گرفته اما در حال حاضر شاهد چنین روندی نیستیم .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران ، اسماعیل کوثری با بیان این مطلب که چند سال پیش شاهد برنامه جدیتر دولت در نوسازی در بافت های فرسوده بودیم ، گفت : طی دو سال اخیر روند شکل گرفته از رونق افتاده و به عبارتی تحرک گذشته در احیا و نوسازی بافت های فرسوده مشاهده نمی شود . وی با تأکید بر اینکه نوسازی و احیای بافت های فرسوده به حالت رکود و فراموشی درآمده است ، افزود : امروز نیز نوسازی بافت های فرسوده به صورت موردی ادامه دارد و این اقدام قابل قبول نیست .نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها برخی افراد ذی نفع در نوسازی بافت های فرسوده مشارکت دارند ، گفت : باید شهرداری و دولت به طورجدیتر ، نوسازی بافت های فرسوده را دنبال کنند . کوثری با اشاره به اینکه باید برنامه های کارشناسی دقیقی در نوسازی و احیای بافت های فرسوده تهیه شود ، گفت : نوسازی بافت های فرسوده بدون مشارکت مردم به نتیجه نمی رسد .وی با تأکید بر ضرورت توجه و انجام اقدامات فوری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن ، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری در خصوص نوسازی بافت های فرسوده گفت : در دولت گذشته و با همکاری شهرداری تهران شاهد اقدامات گسترده ای در نوسازی بافت های فرسوده بودیم .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 219فهرست مطالب شماره 219
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×