اتلاق بافت فرسوده به مناطق تاریخی نادرست است

کد مطلب : 2349مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت احیای معماری ایرانی – اسلامی در شهرهای کشور تأکید کرد.فرزانه صادق مالواجرد ، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: کاهش کیفیت فضاهای شهری موجب آسیب زده به حقوق شهروندی افراد میشود.وی با اشاره به وجود استاندارهای شهرسازی در کشور عنوان کرد: بخش زیادی از مشکلات در زمینه شهرسازی مربوط به عدم رعایت این استانداردها است.مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در ساخت مسکن مهر زیر ساخت لازم لحاظ نشده است، ادامه داد: عدم رعایت همین زیرساخت ها موجب کاهش کیفیت شهرسازی شده است.صادق مالواجرد با اشاره به اینکه در ساخت مسکن مهر و طرح های مشابه باید کیفیت شهرسازی نیز رعایت شود، ادامه داد: توجه ویژه مسئولان به کیفیت فضاهای شهری در مسکن های مهر ضروری است. وی استفاده از اصطلاح بافت فرسوده برای مناطق دارای قدمت تاریخی شهر را نادرست دانست و خاطرنشان کرد: این بافت ها به عنوان بافت تاریخی شهرها بسیاری از فرهنگ ها و معماریهای اصیل را در خود جایداده است.مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در بسیاری از استان های کشور در تلاش برای حفظ و احیای بافت های تاریخی است، تصریح کرد: استان قزوین یکی از استان های موفق در زمینه حفظ بافت های تاریخی در درون شهر است.وی احیای معماری ایرانی – اسلامی را از دغدغه های وزارت راه و شهرسازی خواند و افزود: باید این نوع معماری در شهرها احیا شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 216فهرست مطالب شماره 216
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×