فرهنگ سازی برای مقاوم سازی در برابر زلزله

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به همراه اعضای هیئت رئیسه و برخی اعضای شورای مرکزی از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله و آزمایشگاه های آن بازدید کرده و بر اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و لزوم فرهنگ سازی در این زمینه تأکید کردند .به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در ابتدای این بازدید جعفری رئیس پژوهشگاه زلزله گزارشی از اقدامات انجام شده در این پژوهشگاه ارائه و به معرفی پژوهشکده های زیرمجموعه آن پرداخت .اکبر ترکان؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هم بر اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله تأکید کرد و گفت : ما باید برای شناسایی هویت یک ساختمان به شناسنامه فنی ملکی آن مراجعه کنیم و در سازمان نظام مهندسی ساختمان به دنبال این هدف هستیم . مثلا در حال حاضر اگر کسی بخواهد خانه ای را خریداری کند اصولا برای شناسایی آن ساختمان ازنظر فنی به دنبال کسی از دوستان و بستگانش می گردد که از اطلاعات فنی ساختمان آگاهی داشته باشد و به آن شخص در خرید ساختمان کمک و مشاوره بدهد . وی ادامه داد : قانون ما از 22سال پیش می گوید که این وظیفه را باید شناسنامه فنی ملکی انجام دهد ، درواقع شخصی که می خواهد ملکی را خریداری کند با ورق زدن این شناسنامه آگاه خواهد شد که ساختمان موردنظر در چه وضعیتی قرار گرفته و چه شرایط فنی دارد و این هدف نهایی ماست .ترکان با تأکید بر ایجاد فرهنگ سازی در سطح جامعه و در میان مردم در خصوص بحث مقاوم سازی و ایمنی ساختمان ها افزود : هر خانواده ای که می خواهد خانه ای خریداری کند به همراه اعضای خانواده خود برای بازدید خانه می رود و اصولا خانم های خانواده در اولین بازدید از خانه سراغ آشپزخانه رفته و اگر آشپزخانه موردپسند قرار نگیرد کلا آن خانه برای خرید رد خواهد شد ، اما باید به جایگاهی برسیم که خانم های خانه در بازدید از خانه ای که می خواهند خریداری کنند اول به جای سؤال در خصوص آشپزخانه این سؤال را بپرسند که آیا این خانه در برابر زلزله مقاوم و ایمن است یا خیر ؟ و اگر مقاوم نبود بگوید من بچه هایم را زیر این سقف ناامن نمی برم .رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد : اگر ما به این جایگاه و فرهنگ سازی در جامعه رسیدیم بسیاری از مشکلاتمان حل خواهد شد . من از شما می خواهم در این مرکز کمک کنید که چگونه به این جایگاه از فرهنگ برسیم و چگونه این دانش و پژوهش های علمی شما را در سازمان نظام مهندسی ساختمان به کارگاه های ساختمان سازی برده و استفاده کنیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 212فهرست مطالب شماره 212
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×