واقعیت ها در باره آمار دقیق بافت فرسوده

نگاهی به آمارها نشان میدهد؛ نهاد های مسئول در بحث نوسازی بافت فرسوده عملکرد موفقی نداشته اند. حدود پنج سال پیش عنوان شد میزان بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی 72 هزار هکتار است و امروز وزیر راه و شهرسازی در کمال تعجب رقم مذکور را 76 هزار هکتار اعلام میکند. این آمار نشان میدهد نه تنها نتوانسته ایم ظرف چند سال اخیر این مناطق را نوسازی کنیم بلکه بر وسعت آنها افزوده شده است. یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت به ترسیم چشم انداز های غیرواقعی بر میگردد. آنجایی که در برنامه پنجم توسعه قرار شد سالانه 10 درصد این بافت ها نوسازی شود تا در پایان برنامه 5 ساله شاهد نوسازی 50 درصدی باشیم.طبق برآورد های کارشناسان 50 درصد بافت های فرسوده چیزی معادل دو میلیون و 500 هزار واحد ساختمانی میشود؛ به تعبیری معادل نصف تمام ساخت وسازهای صورت گرفته در طول 5 سال کشور. همان طور که در ابتدای یادداشت عنوان کردیم ما نه تنها به این آمار نرسیدیم که پسرفت هم داشته ایم. بنابراین باید از مسئولان بخواهیم که از این تجربه استفاده کنند و اگر قرار است آماری برای نوسازی بافت فرسوده اعلام کنند، نزدیک به واقعیت و تلاش مسئولان باشد چرا که از قدیم گفته اند «سنگ بزرگ علامت نزدن است.» به هرحال امیدواریم رقم یک میلیون و 800 هزار فقره وام نوسازی که وزارت راه و شهرسازی در سند برنامه ششم اعلام کرده به سرنوشت برنامه پنجم توسعه دچار نشود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 201فهرست مطالب شماره 201
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×