کانادا نگران زلزله تهران

جان بیرد، وزیر امور خارجه کانادا پس از اعلام بسته شدن سفارت کشورش در تهران مدعی شد که نگرانیها در خصوص امنیت دیپلمات های کانادایی حاضر در تهران دلیل این تصمیم بوده و وی از ماه ها پیش در حال بررسی تعطیلی این سفارتخانه بوده است. همچنین وی ادعا کرده بود که به دلیل افزایش تنش ها میان ایران و جامعه بین الملل طی شش ماه گذشته نگرانیها در خصوص خطرات پیش روی دیپلمات ها بیشتر شده است و این تنش ها میتواند به یک جنگ منجر شود. این در حالی است که شبکه تلویزیونی بیبیسی نیوز کانادا گزارشی را منتشر کرده که نشان میدهد برخلاف گفته های وزیر امور خارجه کانادا هنگام تعطیل شدن سفارت این کشور در تهران، تهدیدات امنیتی ملموسی علیه مقامات کانادایی در این سفارتخانه وجود نداشته است بلکه خطر بالای وقوع زلزله اصلیترین چالش امنیتی برای دیپلمات های کانادا در تهران بوده است. فرض اول اگر کاناداییها از ترس زلزله سفارتشان را تعطیل کرده اند که باید گفت؛ موضوع زلزله تهران را کانادایی ها جدیتر از خودمان دنبال میکنند و این موضوع نشان از اهمیت زلزله برای آنها دارد؛ بنابراین به درک بهتری از شرایط تهران رسیده اند و در مقابل ما نسبت به زلزله بیاعتنا هستیم و وقوع آن را بسیار دور میدانیم. فرض دوم در حالت دوم اگر حتی فرض کنیم دولت کانادا به خاطر مسائل پیش آمده مانند حمله به سفارت بریتانیا و ترس از نبود امنیت اقدام به تعطیلی سفارت کرده است باز هم یک موضوع بسیار جالب به نظر میرسد. اینکه شبکه تلویزیونی بیبیسی نیوز کانادا اعتقاد دارد به خاطر ترس از زلزله تهران این کار صورت گرفته و مسائل سیاسی را رد کرده است. این بدان معناست که زلزله تهران از نظر این رسانه خارجی موضوع کوچکی نیست و به اندازه ای بزرگ است که میتواند دلیل تعطیلی سفارت یک کشور باشد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 198فهرست مطالب شماره 198
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×