کرمی برای نجات زلزله زدگان

زلزله های شدید باعث خراب شدن ساختمان ها و محبوس شدن افراد زیر خروارها خاک و آجر میشود. در این زمان نجات دادن انسان ها و به دست آوردن آمار افراد زنده زیر آوار بسیار سخت است. استفاده از سگ های زنده یاب و دستگاه های مختلف یکی از راه های به دست آوردن آمار انسان های زنده است اما دقیق ترین آنها نیست ازاین رو دانشمندان به دنبال ساخت وسایلی هستند که میتواند با بیشترین سرعت و کمترین دردسر این آمار را به ما بدهد. یک گروه طراحی پس از ماه ها تلاش به ایده ای جالب رسیده است و آن هم کرم های نجات هستند. این کرم های نجات میتوانند به راحتی به میان آوارها رفته و با سنسورهای خود اطلاعات لازم را به بیرون ارسال کنند. بر روی این کرم ها همچنین یک دوربین به همراه میکروفن نصب شده است تا در صورت مشاهده افراد از زنده بودن آنها آگاه شود. این دستگاه میتواند با اطمینان بالا به عمق بیشتری رفته و باعث زنده ماندن انسان های بیشتری شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 195فهرست مطالب شماره 195
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×