menu

ثبت آگهی رایگان

ایلام 374 هکتار بافت فرسوده دارد

رئیس بافت های فرسوده شهری راه و شهرسازی استان ایلام گفت: ایلام در حال حاضر 374 هکتار بافت فرسوده دارد و هم اکنون 700 نفر در نوبت دریافت تسهیلات بافت فرسوده هستند. رافع ناصریفر، شرایط ایجادکننده بافت های فرسوده را عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کاربردی زیست محیطی و محیطی عنوان و اظهار کرد: وضعیت نامناسب اقتصادی و ناتوانی تامین سرمایه ساکنین مناطق و عدم تعادل در تراکم جمعیتی بخشی از عوامل اقتصادی و یکی از آسیب های حوزه اجتماعی و فرهنگی است که با وجود کمبود فعالیت های پایه در بحث بافت های فرسوده موجب عدم تناسب نیروی انسانی این مناطق با فعالیت های شهری میشوند. رئیس بافت های فرسوده شهری اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام با بیان اینکه وجود ساختمان های ناپایدار و ضعف سیستماتیک بافت با محیط پیرامون، نگرش روستاشهری به فعالیت ها، ضعف تصمیم گیری در مدیریت شهری و مشکل تامین سرمایه طرح های نوسازی از جمله عوامل کاربردی و زیست محیطی در بافت های فرسوده عنوان کرد و ادامه داد: پیاده سازی قوانین و مقررات شهرسازی در این مناطق مانند تعریض یک سری معضلات را به وجود خواهد آورد. ناصریفر، موازیکاریهای مدیریت شهری و عدم تدوین جایگاه هریک از واحدهای مدیریت شهری، را از جمله عوامل محیطی در بحث بافت های فرسوده عنوان و تصریح کرد: سیاست گذاری مربوطه دراین بخش در سطوح بالای تصمیم گیری اتخاذ و جهت پیگیری و اجرا به مراکز ابلاغ میشوند که تا چند سال اخیر به صورت جدی پیگیری نمیشده است. این مسئول با تاکید براینکه طرح ویژه در دو شهر ایلام و آبدانان انجام شده است، اضافه کرد: تعیین محدوده بافت فرسوده در ایلام در دو فاز انجام شد که در بخش نخست 154 هکتار تعیین محدوده و طراحی شد که مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت و در فاز دوم موفق به تعیین محدوده 220 هکتار دیگر در شهر ایلام شدیم که در نهایت 374 هکتار به عنوان بافت فرسوده در شهر ایلام شناسایی شد، اما تعیین محدوده و طراحی در شهر آبدانان موجب شناسایی و معرفی 75 هکتار به عنوان بافت فرسوده شد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 193فهرست مطالب شماره 193
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×