پیش به سوی ساختمان ارزان و ضد زلزله

یک محقق ایرانی موفق به ساخت سازه های کامپوزیتی شد که این کامپوزیت ها در ساخت وسازها به کار میروند و میتوانند ساختمان ها را صددرصد ضد زلزله کنند. مهرداد داورپناه ، ایده پرداز سازه های پل کامپوزیت دهانه های مفید 30،20،10 متر، دارای تحصیلات مهندسی سازه از انستیتو تکنولوژی نیوجرسی امریکا در این خصوص گفت: سازه های کامپوزیتی یک سیستم جدید ساختمانی است که از لحاظ تکنولوژی، ساخت ساختمان هایی را امکان پذیر میکند که با سیستم های موجود امکان پذیر نیستند. وی گفت: سازه های کامپوزیت، سیستمی بدون اسکلت ماژولار است که از اتصال قطعات پیش ساخته کامپوزیتی به وجود میآید و شبیه سازه های کامپوزیتی بازیهای کودکان است. وی با اشاره به اینکه طرح این سیستم بر اساس تئوری سازه ای صفحات تا شده است، اذعان داشت:سازه های کامپوزیتی سیستم جدید ساختمانی است که تاکنون در دنیا عملی نشده و برای اولین بار در دنیا در ایران عملی میشود. این محقق شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه استفاده از سازه های کامپوزیتی در ساخت ساختمان ها میتواند مقاومتی چندین برابر قدرت ساختمان های معمولی باشند، یادآور شد: با استفاده از سازه های کامپوزیتی میتوان ساختمان هایی 100 درصد ضد زلزله داشت. وی درباره کاربردهای این سازه گفت: از سازه های کامپوزیتی دهانه های مفید 10،20،30 متر میتوان در ساخت پل، تونل، آشیانه هواپیماها، سد، ساختمان های با تعداد نامحدود طبقات و با ارتفاع بیشتر، مگا سازه (سازه هایی بزرگ تر از ابر سازه که دهانه های خیلی بزرگی دارند) با هزینه ای کم و مقاومتی بالا استفاده کرد. این سازه جایگزینی مناسب برای اسکلت های فلزی در ساخت وساز میتواند باشد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 192فهرست مطالب شماره 192
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×