برنامه ساماندهی بافت فرسوده در طرح جامع مسکن

برنامه-ساماندهی-بافت-فرسوده-در-طرح-جامع-مسکن
یک کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با پیام ساختمان عنوان کرد برنامه ساماندهی بافت فرسوده در طرح جامع مسکن یک کار شناس و تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به اقدامات دولت برای مشارکت در بافت فرسوده ابراز داشت: سیاست ها و برنامه های جدید ساماندهی بافت فرسوده باید در محتوای کلی طرح جامع مسکن دیده شود. فردین یزدانی، عضو تیم نویسندگان طرح جامع مسکن با بیان اینکه بازسازی بافت فرسوده را باید از دو منظر مورد بررسی قرارداد، به پیام ساختمان گفت: بازسازی این مناطق باید از بعد شهرسازی یعنی سکونتگاهی و بعد ساختمان و مسکن مورد توجه قرار گیرد چرا که حل قضیه مسکن جدا از ارتقای سکونتگاه ها نیست و مسکن علاوه بر سرپناه بودن دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست. یزدانی افزود: مهم ترین نکته در نوسازی بافت های فرسوده این است که سازوکارها به گونه ای طراحی شود که بیشترین منفعت نصیب ساکنان همان بافت ها شود و نیزحداقل جابه جایی صورت گیرد، زیرا این جابه جایی ها می تواند منجر به مشکلات و نابسامانی های اجتماعی شود. این کارشناس مسکن با اشاره به ساماندهی ساکنان بافت های فرسوده در قالب گروه های مختلف با ابزارهای موجود که اخیراً با عنوان تسهیل گران در شهرداری فعالیت می کنند، ادامه داد: درصورتی که تسهیل گران واقعاً بتوانند در راستای اقدامات اجتماعی، ساکنان بافت های فرسوده را سازماندهی کنند تا بازسازی بافت این مناطق بیشتر با مشارکت خود این افراد یا با مداخله عده ای بی طرف و اتصال ساکنان به سرمایه گذار در یک ساختار هدفمند (بدون از بین رفتن کیفیت سکونتگاهی) انجام شود، سمت و سوی خوبی می یابد. بافت فرسوده زمینه خوبی برای اجرای مسکن اجتماعی «به نظر می رسد، با توجه به ضرورت مشارکت در بافت فرسوده با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی آن برای جذب مشارکت عمومی در احیای بافت های فرسوده، این مدل می تواند به طرح مسکن اجتماعی نزدیک شده یا در این قالب نیز دیده شود». عضو تیم نویسندگان طرح جامع مسکن، دراین باره گفت: به نظر من بافت فرسوده زمینه خوبی برای طرح مسکن اجتماعی نیز هست و در صورت اجرای این طرح در یکی از مناطقی که قابل اجراست می توان این مدل را در قالب مشارکت در ساخت به وسیله خود ساکنان مناطق بافت فرسوده انجام داد و این مناطق را به محل هایی تبدیل کرد که مسکن اجتماعی در آن اجرا شود. در اجرای مسکن اجتماعی یعنی خانه های اجاره ای ارزان قیمت با استفاد ه از حمایت وزارت راه و شهرسازی و حمایت اجتماعی، دولت می تواند تسهیل گر باشد اما سازماندهی در طرح مشارکت اجتماعی یک اصل است که نیاز به بررسی و مطالعه کارشناسی دارد.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×