فهرست مطالب نشریه شماره 373 هفته نامه پیام ساختمان

چند-گرای-دقیق-مبارزه-با-فساد

چند گرای دقیق مبارزه با فساد

شماره : 373ساخت و سازتاریخ انتشار : 1400/05/02مشاهده نسخه الکترونیکی 373
طول-عمر-ساختمان-ها-دو-برابر-می-شودطول عمر ساختمان ها دو برابر می شود

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اظهار داشت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بهره مندی از نیروهای متخصص و نظارت حاکمیتی و حضور در پروژه های ساختمان سازی کشور می تواند کیفیت و عمر واحدهای ساختمانی را به دو برابر زمان حال افزایش دهد.

ادامه مطلب
مهندسان-معمار-پیشتاز-دو-فرصت-مهم-تاریخیمهندسان معمار پیشتاز دو فرصت مهم تاریخی

معماری (Architecture) به معانی گوناگون در زبان ها و در بین ملل مختلف به کاربرده شده است. معماری به عنوان فرایند ساماندهی فضا (اسم معنا ) و یا به یک تعریف آفرینشگر نامیده می شود و به فعالیت خلاقانه توجه دارد که بر پایه علم، تجربه، هنر و فناوری ساخت پدیدار می گردد. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت می گیرد.

ادامه مطلب
چند-گرای-دقیق-مبارزه-با-فساد-به-دولت-آیندهچند گرای دقیق مبارزه با فساد به دولت آینده

با توجه به عکس العملهای نشان داده شده به ابلاغیه تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی بر آن شد تا کم و کیف موضوع را از منظر کارشناسانه بررسی نماید. سید عباس ذاکری عضو اسبق شورای تؤسعه نظام مهندسی از آنجا که عمری را با قوانین و آئین نامه ها سپری کرده و هنوز هم با احساس مسئولیت مسائل صنعت ساختمان را دنبال می کند و در مواقع لزوم، در برابر انحرافات و عملکردهای غیر قانونی چه وزارت راه و شهرسازی، چه سازمان ها و تشکل های حرفه ای دخیل در امر ساخت و ساز قد علم م یکند، کارشناسی است که موضوع اخیر را با او به بحث و بررسی نشستیم.

ادامه مطلب
×