مطالعات مکانیک خاک و بتن

شهر : ارومیه

قیمت : 1 ريال

مطالعات مکانیک خاک محل ساختگاه
طراحی نظارت و اجرای انواع سازه نگهبان و پایدارسازی گود به روش اصولی
مشاوره در مورد انواع خاکهای مسئله دار و راههای مقابله با ان
طرح اختلاط بتن
و...

#آزمایشگاه_خاک_جوش_و_بتن

×