بازدید امروز تا این لحظه 6929 بار

آزمایشگاه مکانیک خاک

انجام آزمایش خاک و حفاری ماشینی و دستی. نمونه گیری از بتن و انجام آزمایش مقاومت فشاری بتن

آزمایش خاک جوش و بتن
انجام حفاری دستی و ماشینی
انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی
اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران
آزمایشگاه زئو تکنیک
آزمایش NDT
آزمایش مقاومت فشاری بتن
کشش میلگرد
تست جوش
آزمایش مکانیک خاک
مورد تایید نظام مهندسی و شهرداری تهران
آزمایش مقاومت مصالح

#آزمایشگاه_خاک_جوش_و_بتن

×