عایق صوتی هوابردی

شهر : تهران

عایق صوتی ( sroc) عایق صوتی حرارتی و درزگیر هواست که با روش اسپری بر روی دیوار و سقف داخلی صورت می گیرد و تنها در عرض چند ثانیه مایع اسپری شده و به 100 برابر حجم خود منبسط می شود و بدین ترتیب تشکیل پتویی از از فوم نرم موجب پر کردن فضاهای خالی ساختمان و درزهای عبوری هوا می شود
موارد مصرف :
انواع عایقکاری در نصب درب و پنجره
لکه گیری و درزگیری منافذ
عایق کاری نقاط غیرقابل دسترس

#عایق_صوتی

×