سیم بکسل و تسمه و کرپی

شهر : تهران

انواع سیم بکسل جهت باربرداری و آسانسور های ساختمان ،انواع تسمه حمل بار جهت حمل مصالح

#سیم_و_کابل_برق

×