بدر تک الکتریک

چاپ در شماره 375 پیام ساختمان ، مورخ 1400/7/17

تهویه اسپیلیت و کولرهای گازی

محصولات و خدمات :
  • اسپیلیت دیواری .کولر پنجره ای .مینی چیلر . اسلیم داکت و تمامی محصولات مربوط به تهویه و سرمایشی و گرمایشی
  • اسپیلیت دیواری .کولر پنجره ای .مینی چیلر . اسلیم داکت و تمامی محصولات مربوط به تهویه و سرمایشی و گرمایشی

#کولر_گازی_اسپیلت

×