بازدید امروز تا این لحظه 3926 بار

ایزولاسیون بیمارستانی

چاپ در شماره 9753 پیام ساختمان ، مورخ 1397/5/17

محصولات و خدمات :
  • شیشه سربی
  • ساخت انواع پاراوان های سربی و درب سربی ریلی،ساده و اتوماتیک
  • سرب کوبی اتاق های تصویربردای و رادیولوژی

#عایق_حرارتی

×