ایزولاسیون بیمارستانی

چاپ در شماره 355 پیام ساختمان ، مورخ 1397/12/4

محصولات و خدمات :
  • شیشه سربی
  • ساخت انواع پاراوان های سربی و درب سربی ریلی،ساده و اتوماتیک
  • سرب کوبی اتاق های تصویربردای و رادیولوژی

#عایق_حرارتی

×