بازدید امروز تا این لحظه 4700 بار

خدمات تخصصی پله وراهروی برقی

امکان تهاتر با سازندگان وجود دارد

مشاوره /راه اندازی/بازسازی ونگهداری

شرکت مهندسین مشاور سپهر نوریکا البرز دارای مجوز تخصصی پله و راهروی برقی از وزارت صنعت معدن وتجارت با کادری مجرب درارائه خدمات //مشاوره// نصب وراه اندازی//نگهداری// تعمیر و باز سازی //
دراستان تهران و البرز

#آسانسور_و_پله_برقی

×