IPA NOL IH

شهر : تهران

قیمت : 910,000 ريال

رزین اپوکسی 2جزئی ، جهت آببندی و افزایش مقاومت شیمیایی سطوح فلزی و بتنی ، با قابلیت اعمال در محیط های خیس و خشک و به عنوان پرایمر پوشش¬های اپوکسی در مناطق مرطوب و خیس.
دارای تاییدیه آب شرب داخلی و خارجی

#عایق_و_ایزولاسیون

×