IPA Stop Mortar

شهر : تهران

قیمت : 102,000 ريال

پودر بر پایه سیمان جهت ساخت ملات با سرعت واکنش 20-10 ثانیه جهت جلوگیری از ادامه خروج آب از سوراخ¬ها و مجاری موجود درسطح .

#عایق_رطوبتی

×