پنجره upvc تک حالته

شهر : تهران

پنجره upvc تک حالته

همانگونه که از نام این نوع پنجره پیداست، جهت بازشوی این پنجره یک حالته و در محور افقی به صورت از چپ به راست یا راست به چپ می باشد.

#درب_و_پنجره_UPVC

کالای های مشابه #درب_و_پنجره_UPVC
×