حمل نخاله 09122177513بانیسان کمپرسی

شهر : تهران

قیمت : 600 ريال

پخش مصالح ساختمانی از قبیل سیمان سفال آجر بسته بندی ماسه کیسه ای پودرسنگ
حمل نخاله با نیسان

#مصالح_پایه

کالای های مشابه #مصالح_پایه
×