بازسازی ساختمان

شهر : تهران

انجام کلیه امور مربوط به بازسازی
اول کارشناسی (حضوری)
بعد مشاوره و طراحی و برآورد هزینه
سپس قرارداد و اجرا (درصدی یا فاکتوری)

گروه مهندسی ساختمان رهبران
مشاوره رایگان در اینستا گرام

#مصالح_پایه

×