50 درصد صرفه جویی، با نصب شیرآلات جدید

شمار نشریه : 205

اگر مصرف بي‌رويه آب در ديگر قسمت‌ها از مديريت ضعيف توزيع و مصرف منابع آب ناشي مي‌شود‌، در مصارف خانگي عوامل فرهنگي و عادت بيشترين تأثير را دارند‌. گرچه قيمت نازل آب به دليل يارانه بالايي كه به آن تعلق مي‌گيرد و همچنين مناسب نبودن تجهيزات خانگي و لوله كشي‌هايي كه در بسياري از موارد پس از مدتي باعث نشتي آب مي‌شوند‌، خود مزيدي بر علت مصرف بالاي آب در مصارف خانگي است‌. در اين ميان شير‌هاي کم مصرف مي‌توانند در كاهش و بهينه‌سازي مصرف آب خانگي تأثير بسزايي داشته باشند‌.
فلاش تانك‌هاي کم مصرف
فلاش تانك‌هاي دومرحله‌اي مي‌توانند تا 20 درصد در مصرف آب خانگي صرفه جويي داشته باشند‌. هم اکنون فلاش تانك‌هايي از اين نوع با مصرف 3 تا 6 ليتري در بازار هستند كه مصرف آب را تا 75 درصد كم مي‌كنند‌. فلاش تانك‌هاي تحت فشار كه آب ورودي را متراكم كرده و پس از پر شدن تا يكسان شدن فشار هوا و آب ادامه خواهد يافت و در هنگام مصرف هواي متراكم شده آب را با فشار به سمت خروجي هدايت مي‌كند‌. بعضي از اين نوع آب شويه قدرت پاك كنندگي برابر يا حتي فراتر از فلاش تانك‌هاي پرمصرف دارد و قادر به تميز كردن سيفون و جابه جايي مواد جامد هستند‌.
دوش‌هاي کم مصرف
حدود 30 درصد از مصارف خانگي مربوط به مصارف حمام است‌. مقدار دبي مصرفي در دوش‌ها بستگي به خصوصيات رفتاري فرد‌، شدت جريان و مدت زمان دوش گرفتن و تکرار آن دارد‌. افزايش مصرف دوش‌ها به خاطر زيادتر بودن تواتر و مدت زمان بالاي استفاده از آنها است‌. براي رفع اين مشكل مي‌توان از دوش‌هاي کم مصرف يا نصب محدودکننده‌هاي جريان در روي خط ورودي استفاده کرد‌. در بعضي از مدل‌هاي سردوش‌، جريان مصرفي تا حدود 11 ليتر در دقيقه كاهش پيدا مي‌كند‌. اين سردوش‌ها با اختلاط هوا و آب‌، شدت جريان بالايي ايجاد مي‌کنند و با کاهش مصرف آب گرم باعث صرفه جويي زيادي در مقدار انرژي گرمايشي نيز مي‌شوند‌.
شير‌هاي اهرمي
شير‌هاي اهرمي به مقدار قابل توجهي قادر به کاهش مصرف آب است‌، چرا که در شير‌هاي دومحوره تنظيم دماي آب باعث اتلاف آب مي‌شود و پس از هر بار وصل مجدد جريان اين تنظيم بايستي انجام گيرد ولي در صورت استفاده از شير‌هاي اهرمي تنها يک بار نياز به تنظيم دماي آب است‌. استفاده از شير‌هاي اهرمي تا 50 درصد از ميزان مصرف خواهد کاست‌.
درفشان‌هاي كاهنده
شايد ساده‌ترين و اثربخش‌ترين و همچنين کم هزينه‌ترين کار در راستاي کاهش مصرف آب تعويض سرشير‌ها و مجهز نمودن شيرآلات به در‌فشان‌هاي کاهنده مصرف است که در حال حاضر به وفور در بازار موجود است‌. اين درفشان‌ها به ازاي هر نفر (‌با فرض دو بار مصرف در روز‌) و هر مرتبه يك دقيقه مصرف تا 50 درصد مي‌توان در مصرف آب صرفه جويي كرد‌.
روش‌هاي ديگر
به جز موارد يادشده از تجهيزاتي همچون شير پدالي كه بيشتر در اماكن عمومي مي‌تواند مورداستفاده قرار گيرد‌، همچنين شير آبي هوشمند چشمي كه بر مبناي ارسال و دريافت نور مادون قرمز است و بدون تماس دست و تنها با قرار دادن دست مصرف‌کننده در ميدان ديد سنسور‌هاي مادون قرمز‌، شروع به کار مي‌كند مي‌توان ياد كرد‌. مورد آخر تا 70 درصد در مصرف آب صرفه جويي مي‌كند و تا 100 درصد باعث افزايش بهداشت و پاكيزگي مي‌شود‌.
نتايج تحليل‌ها نشان مي‌دهد که نصب شيرآلات و تجهيزات جديد موجب کاهش حدود 15 تا 50 درصدي در مصارف انت‌هايي مربوطه و به طور متوسط موجب کاهش مصرف آب خانگي به ميزان 32 درصد در شهر می شود.