انبوه سازان در اولويت پرداخت وام بافت فرسوده

شمار نشریه : 205

نشست مطبوعاتي محمد سعيد ايزدي‌، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با عنوان «بازارچه حاميان سرزمين من‌، ايران» برگزار شد و موضوعات مختلفي ازجمله اولويت واگذاري تسهيلات‌، نقش نهاد‌هاي غيردولتي در نوسازي بافت فرسوده‌، تشکيل ستاد ملي توانمندسازي مطرح شد‌.
آمار‌ها چه مي‌گويند‌؟
به گزارش خبرنگار پيام ساختمان معاون وزير راه و شهرسازي در اين نشست با اشاره به اينکه با سه معضل در سکونتگاه‌هاي غيررسمي و بافت فرسوده مواجه هستيم‌، گفت‌: فقر شهري‌، تاب‌آوري پايين و بحران هويت سه معضلي است که در ۱۳۰ هزار هکتار از محدوده‌هاي شهري با آن مواجه هستيم‌. همچنين۹۷۴ محله سکونتگاه غيررسمي در ۹۱ شهر شناسايي شده که اين محله‌ها ۶۰ هزار هکتار از مساحت شهر‌ها را شامل مي‌شود و بيش از ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در آنها سکونت دارند‌.
اتفاقات خوب در بافت فرسوده
ايزدي ادامه داد‌: اتفاقات خوبي در حوزه بهسازي و نوسازي بافت فرسوده در حال وقوع است که ازجمله آنها مي‌توان به توسعه سند ملي توانمندسازي در بافت فرسوده اشاره کرد که ستاد ملي آن به رياست‌، رئيس جمهور تشکيل مي‌شود‌. همچنين اولويت داشتن نوسازي بافت فرسوده در طرح جامع و ارسال طرحي براي نوسازي بافت فرسوده و مناطق نابسامان شهري با امضاي 28 نماينده از ديگر اتفاقات مهم در اين زمينه‌است‌. علاوه بر اين بنياد مسکن و بنياد مستضعفان براي همکاري در اين بخش اعلام آمادگي کرده‌اند‌.
بانک‌ها آمدند
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه خوشبختانه ما هفت خوان را پشت سر گذاشته و توانستيم بانک مرکزي را ترغيب کنيم که مصوبه وام بافت فرسوده را به 22 بانک ابلاغ کند‌، اظهار داشت‌: بعد از شروع اعطاي اين تسهيلات توسط بانک ملت فکر نمي‌کرديم که بانک‌هاي ديگر با توجه به اينکه سال 93 در حال پايان است‌، مصوبه را ابلاغ کنند اما خوشبختانه پس از بانک ملت‌، بانک ملي 15 هزار سهميه و بانک رفاه کارگران 2هزار و 550 واحد تسهيلات نوسازي را ابلاغ کرد و تلاش ما اين است از ميان پرونده‌هاي موجود بتوانيم ساير بانک‌ها را نيز براي همراهي بيشتر در خصوص اين مصوبه در سال 94 ترغيب کنيم‌.
اولويت‌هاي پرداخت وام نوسازي
مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با بيان اينکه انبوه‌سازان در اولويت پرداخت اين تسهيلات هستند‌، افزود‌: معتقديم انبوه‌سازان با توجه به تجربه و تخصصي که دارند‌، مي‌توانند هدفمند‌تر اين کار را انجام دهند‌. ضمن اينکه بيش از ۳۵ هزار پرونده متقاضيان دريافت وام از سال‌هاي گذشته باقي مانده بود که با اولويت بندي و لحاظ کردن فاکتور‌هايي مانند زنان سرپرست خانوار‌، تجميع‌، وضعيت فرسودگي و پرخطر بودن ملک اين پرونده‌ها در نوبت تسهيلات قرار مي‌گيرند‌.
لزوم همکاري با نهاد‌هاي غيردولتي
ايزدي ادامه داد‌: اگرچه در سال‌هاي اخير دولت و شهرداري تلاش‌هاي زيادي براي احيا و نوسازي اين بافت‌ها کرده‌اند اما واقعيت اين است که اين کار بزرگ همکاري همه جانبه نهاد‌ها را مي‌طلبد و دولت به تنهايي نمي‌تواند مشکلات اين مناطق را برطرف کند‌. بنابراين نياز به فعاليت‌هاي چندوجهي داريم تا شبکه همکاري گسترده‌اي را بين تمامي دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مربوطه شکل بدهيم که در اين ميان نياز به نهاد‌هاي غيردولتي هم داريم‌.
وي با اشاره به برگزاري «بازارچه حاميان سرزمين من‌، ايران» در عمارت مسعوديه تهران‌، گفت‌: اين بازارچه تشکيل شده تا سازمان‌هاي مختلف مردم نهاد معرفي شوند و با حمايت دولت نقش آنها در فرآيند بهسازي و نوسازي شهري شناسايي شود‌. البته گروه‌هاي داوطلب بدون چشمداشت به دنبال نقش آفريني خود در رفع فقر و مشکلات ساکنان بافت‌هاي ناکارآمد شهري هستند‌.