هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میز چوبی با پایه های شیشه ای


ماکس Ptk، طراح اوکراینی، تصویری از یک اتاق غذاخوری را بدون چیزهای اضافی مانند پایه های میز و صندلی در ذهن داشته است. این تصویر، درک زیبایی از یک مجموعه غذاخوری است.«کلکسیون روما»، با استفاده از شیشه آب دیده و چوب، بیانیه شجاعانه ای از یک طرح مینی مال ساخته است؛ اگرچه باعث گیج شدن حیوانات خانگی با دید دوربین می‌شود.