هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سایه بان تصفیه کننده آب

در دنیای امروز میلیون‌ها انسان در سراسر جهان فاقد آب آشامیدنی سالم و تصفیه‌شده هستند. به همین خاطر متخصصان این حوزه برای رسیدن به سیستم مناسب و کارگشا تحقیقات زیادی را انجام دادند.
یک ایرانی به نام مصطفی بنکدار، سیستم جدیدی را ابداع کرد که عملیات جمع‌آوری و تصفیه آب باران و تبدیل آن به آب آشامیدنی را در حداقل فضای اشغال‌شده انجام می‌دهد. روش کار دستگاه به این صورت است که انرژی خورشیدی توسط پنل های تعبیه‌شده در دستگاه دریافت می‌شود. سپس این انرژی به سه طریق مصرف می‌شود. یک بخش تبدیل به انرژی الکتریکی می‌شود و برای روشنایی در شب استفاده می‌شود. بخش دیگر برای تصفیه آب باران مصرف می‌شود و قسمت دیگر برای تهیه آب سرد و گرم مصرف می‌شود. تمامی این مراحل بدون هزینه و فقط با استفاده از انرژی پاک خورشید انجام می‌شود.  مخزن این دستگاه قابلیت ذخیره آب تا 60 لیتر را دارد