سایه بان تصفیه کننده آب

در دنیای امروز میلیون ها انسان در سراسر جهان فاقد آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده هستند. به همین خاطر متخصصان این حوزه برای رسیدن به سیستم مناسب و کارگشا تحقیقات زیادی را انجام دادند.یک ایرانی به نام مصطفی بنکدار، سیستم جدیدی را ابداع کرد که عملیات جمع آوری و تصفیه آب باران و تبدیل آن به آب آشامیدنی را در حداقل فضای اشغال شده انجام میدهد. روش کار دستگاه به این صورت است که انرژی خورشیدی توسط پنل های تعبیه شده در دستگاه دریافت میشود. سپس این انرژی به سه طریق مصرف میشود. یک بخش تبدیل به انرژی الکتریکی میشود و برای روشنایی در شب استفاده میشود. بخش دیگر برای تصفیه آب باران مصرف میشود و قسمت دیگر برای تهیه آب سرد و گرم مصرف میشود. تمامی این مراحل بدون هزینه و فقط با استفاده از انرژی پاک خورشید انجام میشود. مخزن این دستگاه قابلیت ذخیره آب تا 60 لیتر را دارد
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 188فهرست مطالب شماره 188
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×