بودجه پیشنهادی سال 93 نظام مهندسی تصویب شد

در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از سخنان پیش از دستور اعضای شورای مرکزی و رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مهندس اکبر ترکان ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، انتخاب مهندس هادی الماسی عضو شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان را به عنوان عضو شورای عالی فنی تبریک گفت و مواردی را جهت پیشبرد اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد. وی با اشاره به تبصره 3 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: تعداد مهندسان پروانه دار باید با نیاز جامعه هماهنگی و تناسب داشته باشد و تأکید کرد، سازمان نظام مهندسی ساختمان ظرفیت خود را به ارتقای صلاحیت مهندسان اختصاص دهد وی افزود: با توجه به ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که یکی از اهم وظایف و اختیارات شورای مرکزی همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تألیف علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف است از اعضای شورای مرکزی و رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها خواست در این زمینه ارائه طرح نمایند . در ادامه این جلسه، بر اساس نظام نامه نحوه تشکیل گروه ها و کمیسیون ها ، اعضاء هفت گروه تخصصی شورای مرکزی پس از پیشنهاد اعضاء شورای مرکزی به هیأت رییسه به تعداد دو برابر و انتخاب 9 نفر توسط هیئت رییسه شورای مرکزی در هریک از گروه ها ، توسط مهندس ولدان عضو هیئت رییسه شورای مرکزی ، ارائه و پس از تبادل نظر و اعلام نقطه نظرات حاضرین ، توسط اعضای حاضر در جلسه با اکثریت تصویب رسید. در پایان این جلسه مهندس رمضانی مسئول دبیرخانه دائمی اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، گزارشی از فعالیت ها و کارهای انجام شده توسط این دبیرخانه در خصوص برگزاری هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه کرد. تصویب بودجه پیشنهادی سال 93 شورای مرکزی دکتر جمال قناعت عضو هیئت رئیسه و خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از تصویب بودجه هزینه ای شورای مرکزی دریکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد. در این جلسه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و ارائه توضیحات توسط دکتر قناعت خزانه دار و عضو شورای مرکزی، بودجه سال جاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اکثریت آراء با هدف ارائه و تصویب هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ تصویب شد. دکتر جمال قناعت خزانه دار شورای مرکزی گفت : براساس مصوبه ، هزینه های عمومی جاری با افزایش حدود 6 درصد نسبت به بودجه سال 92 به تصویب رسید و در بخش دریافتی ها و درآمدها سرانه حق عضویت بدون افزایش نسبت به سال 92 مصوب و درآمد ناشی از فعالیت شورای انتظامی حذف گردید.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 185فهرست مطالب شماره 185
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×