بودجه سال93 نسبتاً انقباضی است

زمانی که طرحی در مجلس تصویب می شود، نمایندگان دقت کافی ندارند اما اکنون که دولت برای اتمام پروژه هایی که به نظر نمایندگان لوکس بوده و 80 درصد پیشرفت دارند، بودجه در نظر گرفته است، اعتراض می کنند درحالی که ادامه ندادن این پروژه ها یعنی هدر دادن بودجه ، نیروی انسانی و زمان مفید .

بودجه-سال93-نسبتاً-انقباضی-است
استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با پیام ساختمان: بودجه سال93 نسبتاً انقباضی است گروه بازار ساختمان: سعید لیلاز مهرآبادی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص بودجه 93 کشور به پیام ساختمان گفت: بودجه سال 93 بودجه متوازنی است و به نظر می رسد با توجه به نرخ تورم سال 1392 و برآوردی که از نرخ تورم سال 1393 وجود دارد، بودجه سال آینده نسبتاً انقباضی باشد و منجر به کاهش نسبی سهم دولت در تولید ناخالص داخلی شود.لیلاز در پاسخ به این سؤال که آیا ارقام درآمدی منابع پیشنهادی در بودجه 93 دست یافتنی است، گفت: ارقام درآمدی پیش بینی شده در این لایحه کاملاً قابل دستیابی است. وی افزود: در بخش درآمد مربوط به نفت، قیمت هر بشکه نفت 100 دلار تخمین زده شده، درحالی که اکنون قیمت جهانی هر بشکه نفت خام حدود 110 دلار است. از طرف دیگر در لایحه بودجه 93 مقدار نفت قابل صادرات ایران یک میلیون بشکه در روز تعیین شده که عدد زیادی نیست چرا که در زمان رونق صادرات نفت ایران حدود2 میلیون و 600 هزار بشکه نیز صادرشده که با این حساب، صدور روزانه یک میلیون بشکه نفت بسیار منطقی و قابل حصول است.ضمن اینکه پیش بینی صادرات 300 هزار بشکه میعانات گازی در آن دیده شده که با توجه به ظرفیت های موجود و وضعیت بازار جهانی عدد قابل توجهی محسوب نمی شود. این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد منابع مالیاتی نیز گفت: رشدی که این لایحه برای درآمد مالیاتی کشور در نظر گرفته ،حدود 31 درصد است که تقریباً کمتر از نرخ تورم سال 92 می باشد. بنابراین با توجه به اینکه بحران عمیق اقتصادی را تجربه می کنیم می توان تصور کرد که این اعداد واقع بینانه است. لیلاز تاکید کرد: دولت در هیچ کدام از حوزه ها به پیش بینی عجیب و غریب و خارج از دسترسی تکیه نکرده و این پیش بینی های واقعی در تمام حوزه ها مانند درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، درآمدهای میعانات گازی یا حتی در خصوص واگذاری درآمدهای سرمایه ای که جمعاً 22 هزار میلیارد تومان است، دیده شده است. همچنین درآمدهایی که با توجه به حجم نقدینگی در کشور که تا پایان سال 92 قطعاً از مرز 600 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد، از طریق واگذاری سهام یا فروش اوراق مشارکت توسط دولت انجام تحقق خواهد یافت. این استاد دانشگاه با انتقاد از لایحه بودجه سال 92 که در مجلس فعلی به تصویب رسید، گفت: دولت در سال 92 بودجه عمومی کشور را 210 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود و اگر دولت جدید مطابق نرخ تورم عین همان قانون مصوب سال 92 را از مجلس برای سال پیش رو مصوبه بگیرد قاعدتاً باید سقف بودجه عمومی کشور به جای 195 هزار میلیارد تومان به مبلغ 285 هزار میلیارد تومان می رسید. لیلاز در پاسخ به این سؤال که در چند روز اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به عدم اختصاص بودجه به پروژه های کمتر از 20 درصد پیشرفت اعتراض کرده و دولت را تهدید به استعفا کرده اند، گفت: در طول تاریخ بودجه با ماهیت کارکرد علم اقتصاد متولد شد یعنی وقتی درآمدها و منابع ملت ها در قبال منابع مصرفی بسیار کاهش پیدا کرد علم اقتصاد پدیدار شد. وی با ابراز تأسف از اعتراض نمایندگان گفت: زمانی که طرحی در مجلس تصویب می شود، نمایندگان دقت کافی ندارند اما اکنون که دولت برای اتمام پروژه هایی که به نظر نمایندگان لوکس بوده و 80 درصد پیشرفت دارند، بودجه در نظر گرفته است، اعتراض می کنند درحالی که ادامه ندادن این پروژه ها یعنی هدر دادن بودجه ، نیروی انسانی و زمان مفید . لیلاز در پایان خاطرنشان کرد: اگر واقع بین باشیم خواهیم دید که اتمام این پروژه های هر چند لوکس خیلی مناسب تر از پروژه هایی است که تنها 20 درصد پیشرفت داشته اند.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×