ورمیکس؛ عایقی از جنس ملات

ورمیکس؛ عایقی از جنس ملاتورمیکس، عایق حرارتی و صوتی است که به صورت ملات خشک در پاکت های پلاستیکی مخصوص به وزن 25 کیلوگرم بسته بندی میشود. ورمیکس ملات خشک، نیمه آماده با پایه معدنی ورمیکولیت است. تمامی اجزای تشکیل دهنده ورمیکس دارای پایه معدنی، فاقد نیدروکربور بوده و به دلیل عاری بودن از آزبست هیچ گونه خطر زیست محیطی ندارد. از هیچ گونه رزینی و پلیمری در آن استفاده نشده است. این محصول به سه گونه اصلی، ورمیکس با پایه گچی برای اندود سطوح داخلی ورمیکس با پایه سیمانی برای اندود سطوح خارجی بنا ، ورمیفایر برای پوشش ضد حریق ساختمانی و صنعتی میباشد. ورمیکس یک محصول کاملاً ملی و ایرانی است که نیاز به خروج ارز ندارد. این محصول را میتوان در ساختمان های در حال ساخت و یا قدیمی اجرا نمود. بعد از سفت کاری ( بر روی سفال، بلوک سیمانی، آجر و...) اجرا میشود و نیازی به استفاده از گچ و خاک نیست. اجرای آن نیاز به تیم تخصصی اجرایی و تجهیزات نصب ندارد و توسط گچکار یا سیمانکار ساختمانی قابل اجرا می باشد. ورمیکس مخلوطی آماده است که فقط زمان اجرا با آب مخلوط شده و (با تخته ماله) بر روی دیوار، کف وسقف کشیده می شود. روش دیگر اجرای آن توسط پمپ های پاششی می باشد که سرعت اجرا را بسیار افزایش میدهد. به نسبت گچ و خاک از پرت مصالح کمتری برخوردار است و پس از گیرش کامل، به دلیل تولید یک سطح روغنی، از رنگ بَری کمتری نسبت به گچ برخوردار است . لایه ورمیکس اجراشده میتواند به عنوان یک عایق حرارتی از انتقال حرارت جلوگیری نموده و بدین وسیله بیش از 50درصد انرژی صرفه جویی کرد. مشخصات ورمیکس1- به جای اجرای دو لایه پوشش دیوار در حال حاضر – یک لایه گچ و خاک و یک لایه گچ سفید کاری – میتوان تنها با اجرای یک لایه از ورمیکس به ضخامت 1 تا 3 سانتیمتر به سطحی آماده رنگ آمیزی دست یافت. 2- با توجه به اجرای یک لایه اندود به جای دو لایه، زمان کمتری به این مرحله اختصاص خواهد یافت که خود هزینه های مستقیم و غیرمستقیم را کاهش خواهد داد. 3- لایه اجراشده به تنهایی تاب تحمل شعله مستقیم آتش و حرارت متمرکز 1200 درجه سانتیگراد را دارا میباشد و میتواند در چنین شرایطی پایدار بماند و از انتقال حرارت به سطوح پشتی خود نیز جلوگیری کند. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق). 4- با اجرای ورمیکس به ضخامت 25 میلیمتر روی جداکننده ها میتوان سطحی عایق در برابر انتقال اصوات را به دست آورد که بسته به فرکانس منبع تولید صوت، به میزان 67 تا 85 درصد از آلودگی صوتی کاهش مییابد. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا). 5- لایه ورمیکس اجراشده میتواند به عنوان یک عایق حرارتی از انتقال حرارت به صورت رسانایی جلوگیری نموده و بدین وسیله بیش از 50٪ در انرژی صرفه جویی نمود. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی). 6- با توجه به ضخامت لایه اجراشده و همچنین خصوصیات فیزیکی ورمیکس، در مقایسه با ساختمانی که به طور سنتی اندود میشود (گچ و خاک) به میزان 70 درصد از وزن کل سازه کاسته خواهد شد که در پروژه های در دست طراحی، این مهم میتواند به عنوان یک گزینه بسیار کمک کننده در کاهش وزن ساختمان، کاهش ضخامت مقاطع سازه ای را در بر خواهد داشت که برآیند تمام این موارد، جواب قابل قبول کاهش هزینه را منعکس خواهد نمود. 7- از ورمیکس (ورمیفایر با خصوصیات شیمایی و فیزیکی متفاوت) میتوان به عنوان یک لایه محافظ در برابر حرارت بر روی اسکلت های فلزی برای بالا بردن تاب حرارتی سازه فلزی استفاده نمود. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برابر حریق).8- در هنگام آتش سوزی به دلیل بالا بودن تاب تحمل شعله مستقیم، شعله ور نشده و همچنین هیچ گونه گاز یا دودی از آن متصاعد نخواهد شد و به همین دلیل تلفات، مسمومیت و خفگی ناشی از سوختن مصالح متعارف منتفی می شود.9- در ساختمان های اجراشده، همیشه در انتهای مرحله نازک کاری اعم از گچ و خاک، یا سفیدکاری نهایی، انبوهی از ضایعات این مرحله در محل انباشته میگردد که میبایستی با صرف هزینه نسبت به بارگیری و حمل و تخلیه در محل های مجاز ضایعات ساختمانی، اقدام نمود. ولی ورمیکس با توجه به اینکه محصولی کاملاً طبیعی است، نیازی به حمل پرتی حاصل از عملیات اجرایی نداشته و میتواند به عنوان خاک زراعی در محوطه سازی ساختمان ها مورد استفاده قرارگیرد که در این زمینه نیز هزینه را کاهش خواهد داد.10- با توجه به اینکه این محصول کاملاً طبیعی و معدنی هست ، هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نکرده و به سهولت به طبیعت بازمیگردد. همچنین باعث مشکلات تنفسی و استنشاقی نخواهد شد. 11- این محصول در سه گونه اصلی ورمیکس با پایه گچی برای اندود سطوح داخلی ، ورمیکس با پایه سیمانی برای اندود سطوح خارجی بنا، و ورمیفایر برای پوشش ضد حریق ساختمانی و صنعتی می باشد. محل های استفاده ازورمیکسدیوارهای خارجی ساختمان، سقف پارکینگ و طبقات فوقانی را میتوان از طرف داخل با ورمیکس جی اندود کرده و بدین وسیله بین 37درصد الی 55 درصد صرفه جویی پیدا کرد. باید به خاطر داشته باشیم، در جاهایی که در آینده بر روی آن کاشی چسبانده می شود یا عایق کاری دیوار در مکان هایی که با ریزش آب مواجه هستند، از ورمیکس« سی» استفاده میگردد. دو نکتهنکته 1: نظر به الزامی شدن رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و با توجه به اینکه ورمیکس اجراشده کاملاً شبیه گچ و خاک به نظر میرسد، قبل از کار و پس از مصرف ورمیکس، حتماً مهندس ناظر پروژه را در جریان قرار داده، فاکتور فروش و پاکت های مصرفی را تا زمان تأیید مصرف از سوی مهندس ناظر، نزد خود نگه دارید.نکته 2: برای رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، اجرای حداقل 3 سانتیمتر ورمیکس بر روی دیوارهای آجر فشاری و یا سفالی الزامی است ضریب هدایت حرارتی مواد، هرچه ضریب هدایت حرارتی یک ماده کمتر باشد، آن ماده عایق بهتری است مقدار حرارتی که در مدت یک ثانیه از یک مترمربع ماده همگن به ضخامت یک متر در حالت پایدار عبور کند و اختلافی برابر یک درجه کلوین بین دمای دو سطح ماده ایجاد میکند را ضریب هدایتی آن ماده مینامند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 181فهرست مطالب شماره 181
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×