ریشه های مشترک سنگ و شیشه در بازار

در گذشته شیشه با برخورد سنگ می شکست اما اکنون برخی شیشه های ساختمانی از سنگ هم سخت تر شده اند این در حالی است که سنگ هایی در بازار یافت می شوند که از قطر شیشه های قدیمی هم نازک تر هستند. زمانی از سنگ برای امنیت ساختمان و از شیشه برای زیبایی استفاده می شد اما اکنون از سنگ برای تزئین و از شیشه برای امنیت فیزیکی و مقاومت در برابر تبادل گرمایی استفاده می شود.

ریشه-های-مشترک-سنگ-و-شیشه-در-بازار
گروه بازار ساختمان در گذشته شیشه با برخورد سنگ می شکست اما اکنون برخی شیشه های ساختمانی از سنگ هم سخت تر شده اند این در حالی است که سنگ هایی در بازار یافت می شوند که از قطر شیشه های قدیمی هم نازک تر هستند. زمانی از سنگ برای امنیت ساختمان و از شیشه برای زیبایی استفاده می شد اما اکنون از سنگ برای تزئین و از شیشه برای امنیت فیزیکی و مقاومت در برابر تبادل گرمایی استفاده می شود. این وارونگی معنا که محصول هم آوایی ذائقه بازاری و توانمندی در فناوری تولید است نه تنها در ایران بلکه در کشورهای پیش رو در صنعت ساختمان نیز دیده می شود. بااین حال آنچه ما را بر آن داشت تا با نگاهی هر چند اجمالی به مداقه در بازار هر دو کالا بپردازیم شباهت حال و آینده تولید و فروش صنایع ساختمانی شیشه و سنگ تزئینی است. بازار شیشه و سنگ در کشور دارای شرایط مشابهی است. این شباهت در تولید مازاد بر نیاز خلاصه نمی شود. صادرات هر دو کالا بسیار اندک است و می تواند در مسیری حرکت کند که به نقطه بحرانی برسد. این دو محصول معدنی در ایران دارای ابعاد دیگری هم هست. کشور دارای رتبه خوبی در تولید هر دو محصول معدنی با کاربرد ساختمانی است به نحوی که نه تنها از نظر میزان عرضه توانسته بازار داخلی را خودکفا کند، بلکه به لحاظ میزان تولید دارای رتبه های جهانی است. بااین حال در بخش کیفیت نتوانسته به جایگاه خوبی دست یابد و در حال حاضر بیشتر صادرات شیشه ( برش نخورده) و سنگ های نیمه فراوری شده و بلوک یا خام خلاصه می شود. چه رسد به محصولاتی ساخته شده از شیشه و سنگ! شباهت دیگر این دو محصول میزان ظرفیت نصب شده در صنعت سنگ تزئینی، بسیار بیشتر از میزان نیاز و حتی میزان تولید کشور در چند سال گذشته بوده است. کارخانه های تولید شیشه عمدتاً ظرفیت تولیدی بسیار بیشتر از میزان نیاز بازار داخلی دارند. مشروح کامل این گزارش در شماره 173 به چاپ خواهد رسید.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×