ارائه متمم بودجه سال 92 ضروری است

ارائه متمم بودجه سال 92 ضروری است عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه متمم بودجه سال 92 از جانب دولت یازدهم را ضروری توصیف و تصریح کرد: در حال حاضر هزینه های بودجه سال 92 بدون تحقق درآمدها در حال انجام است چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت صورت نپذیرفته و دولت یازدهم برای تحقق درآمدها یا باید متمم کند یا قانون بودجه سال 92 و قانون هدفمندی را اصلاح نماید. جعفر قادری در خصوص وضعیت تحقق درآمدهای بودجه سال 92 گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در خصوص تحقق درآمدهای بودجه 92 مطرح شده ، بحث عدم تحقق درآمدهای بودجه است. نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 92 باید از اول تیرماه قیمت حامل های انرژی افزایش مییافت ولی تاکنون این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است. طبیعی است که دو تا سه ماه از نظر کسب درآمدهای بودجه عقب هستیم بنابراین بخشی از درآمدهای بودجه محقق نمیشود. قادری همچنین تاکید کرد:با وجود اینکه هزینه ها انجام شده اما درآمدها محقق نمیشود و این مسئله مشکلاتی را برای دولت آینده ایجاد میکند.این نماینده مجلس در خصوص اعتبارات، درآمدها و هزینه های بودجه سال 92 گفت: اعتباراتی که در بودجه سال 92 مصوب شده، چندان واقعی نبود. وی تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که مجلس چیزی اضافه یا کم کرده بلکه این لایحه دولت است که مجلس شفاف سازی کرده است. قادری ارائه متمم بودجه سال 92 از جانب دولت یازدهم را ضروری توصیف و تصریح کرد: در حال حاضر هزینه های بودجه سال 92 بدون تحقق درآمدها در حال انجام است چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت صورت نپذیرفته و دولت یازدهم برای تحقق درآمدها یا باید متمم کند یا قانون بودجه سال 92 و قانون هدفمندی را اصلاح نماید
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 164فهرست مطالب شماره 164
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×