میز چوبی با پایه های شیشه ای

ماکس Ptk، طراح اوکراینی، تصویری از یک اتاق غذاخوری را بدون چیزهای اضافی مانند پایه های میز و صندلی در ذهن داشته است. این تصویر، درک زیبایی از یک مجموعه غذاخوری است.«کلکسیون روما»، با استفاده از شیشه آب دیده و چوب، بیانیه شجاعانه ای از یک طرح مینی مال ساخته است؛ اگرچه باعث گیج شدن حیوانات خانگی با دید دوربین میشود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 158فهرست مطالب شماره 158
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×