بودجه سازمان میراث فرهنگی کم نشده است

گویا حرف و حدیث ها درباره بودجه سازمان میراث فرهنگی تمامی ندارد. برخی از کاهش بودجه این سازمان صحبت میکنند و برخی به افزایش بودجه ایراد میگیرند. هنوز معلوم نیست که بودجه افزایش داشته یا کاهش، اما در این بین سخنگوی کمیسیون فرهنگی میگوید که بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در لایحه بودجه سال جدید افزایش داشته است. سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید میکند که بودجه سازمان میراث فرهنگی در لایحه بودجه امسال افزایش داشته و ما هیچگاه نگران افزایش بودجه سازمان میراث فرهنگی نبودیم. نگرانی ما این است که این بودجه کجا و چگونه هزینه میشود و از طرفی نگران کاهش بودجه دیگر بخش های فرهنگی هستیم. وی با اشاره به بررسی بودجه سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون فرهنگی، میافزاید: اعضای کمیسیون فرهنگی انتقادهایی درباره کم شدن بودجه دیگر دستگاه های فرهنگی داشتند. طاهری درباره فعالیت های سازمان میراث فرهنگی نیز میگوید: فعالیت سازمان میراث فرهنگی در سال های اخیر اگرچه قابل توجه بوده، اما ضعف های بسیاری داشته که نمیتوان از آنها گذشت. این موضوع به محل هزینه کردن بودجه سازمان بر میگردد. اگر بودجه در جایی خلاف جهت مصرف شده، باید موضوع را بدانیم و پیگیری کنیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 158فهرست مطالب شماره 158
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×