میزهای شیشه ای دست ساز

این میزهای شیشه ای دست ساز توسط Sebastian Henker طراحی شده اند. شرکت Classicon در ساخت این میزهای زنگوله ای شکل، از ماده شفاف نازکی برای پایه ها و از یک ماده متراکم برای رویه آنها استفاده کرده و با دمیدن در قالب های چوبی، این پایه ها را فرم داده و ساخته است. از آنجا که این میزها با دست شکل میگیرند، نمیتوان هیچ قطعه ای را کاملاً شبیه به دیگری پیدا کرد و عیوب کوچکی که در دیواره آنها وجود دارد، نشان دهنده ماهیت دست ساز بودن آنها میباشد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×