عایق رطوبتی بام منزل شما جزو اهالی ساختمان است

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان گفت: علیرغم اینکه در زمینه بتن پیشرفت های علمی بسیار خوبی داشته ایم اما نتوانسته ایم این دانش را به صنعت منتقل کنیم و در مقام عمل نتوانسته ایم توفیق چندانی کسب کنیم.

عایق-رطوبتی-بام-منزل-شما-جزو-اهالی-ساختمان-است
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان گفت: علیرغم اینکه در زمینه بتن پیشرفت های علمی بسیار خوبی داشته ایم اما نتوانسته ایم این دانش را به صنعت منتقل کنیم و در مقام عمل نتوانسته ایم توفیق چندانی کسب کنیم. ابوالحسن رامین فر در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: برای کاربردی شدن دانش بتن لازم است فرهنگ سازی وسیعی توسط انجمن صنفی بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین صدا و سیما در بین اهالی صنعت ساختمان و عموم مردم صورت پذیرد. وی افزود: بسیاری از مشکلات بخش بتن ناشی از عدم آگاهی مردم است و تا زمانی که فرهنگ عمومی مصرف بتن درست نشود، نمی توان با صرف هزینه ها به حل مشکلات امیدوار بود. رامین فر اضافه کرد: گذشته از اینکه ما در کشورمان چهار فصل متفاوت داریم، در برخی مناطق مانند تهران در طول شبانه روز چهار فصل را شاهدیم. بنابراین باید مصالحی انتخاب کنیم که در سیکل روزانه بتواند پاسخگو باشد و همین امر ضرورت توجه به علم و فناوری را در تولید مصالح به ویژه بتن که پرمصرف ترین مصالح مصرفی است، بیشتر می کند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در پایان یک پیام مهم هم برای مردم داشت: « عایق رطوبتی بام منزل شما جزو اهالی ساختمان است. همان طور که شما لباس های متفاوتی را در فصول سال می پوشید، بام شما هم نیازمند حراست است تا مجبور به صرف هزینه اضافی نباشید.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×