پیش خور 10 ساله بودجه

پیش-خور-10-ساله-بودجه
هزینه ها و درآمدهای کشور در قالب لایحه بودجه به صورت سالیانه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود و پس از تأیید و تصویب نمایندگان به تأیید شورای نگهبان می رسد و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود. اما در هنگام اجرا تغییراتی اتفاق می افتد که جامعه هدف بودجه را با مشکل روبه رو می کند. یکی از این موارد، بودجه های عمرانی است. با نگاهی به دوره های گذشته پی می بریم که همواره بودجه های عمرانی قربانی کسری شده و هرجا که دولت ناچار به جبران مشکلات خود بوده، از سهم بودجه های عمرانی برداشت کرده است. اکنون نیز بودجه عمرانی در قالب لایحه سال 95 بررسی شد. اگرچه میزان بودجه های عمرانی افزایش داشت اما نگرانی اصلی نمایندگان اجرا و تخصیص آن است...ادامه این مطلب را می توانید در دویست و پنجاهمین شماره هفته نامه پیام ساختمان مطالعه کنید.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×