در نشست علنی 31 فروردین مجلس شورای اسلامی تصویب شد:

بودجه 978 هزار میلیارد تومانی سال 95

مایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، بودجه 978 هزار میلیارد تومانی سال آینده را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند.

بودجه-978-هزار-میلیارد-تومانی-سال-95
به گزارش پیام ساختمان به نقل از خبرگزاری خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز صبح (سه شنبه 31 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور،دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند. وکلای ملت ماده واحده بودجه سال جاری را در صحن علنی با 152 رای موافق، 24 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسهبه تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پونصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پونصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ 3354895145000000 (سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون ریال) شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر 2943937199000000ریال (دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون ریال). 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 410957946000000 ریال (چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون ریال). ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 6628171863000000 ریال (شش میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون ریال)و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 6828171863000000 ریال (شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون ریال). به گزارش خانه ملت، بدین ترتیب نمایندگان پس از 8 روز و 11 جلسه بررسی مستمر، بخشهای هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه 95 کل کشور را به تصویب رساندند. یادآور می شود نمایندگان پیش از این و در اسفند ماه سال گذشته، لایحه دولت دودوازدهم بودجه را مبنی بر خرج و مخارج دو ماهه نخست سال 95 به تصویب رسانده بودند./
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×