بودجه عمرانی را دریابید

بودجه-عمرانی-را-دریابید
در اهمیت بررسی بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی همین بس که سرنوشت سالانه یک کشور در بررسی بودجه رقم می خورد و به خاطر همین اهمیت بررسی بودجه است که زمان ارائه لایحه بودجه یا به عبارتی برنامه سالانه توسط دولت به مجلس حدود سه و نیم ماه پیش از آغاز اجرای برنامه سال، یعنی پانزدهم آذرماه سال قبل تعیین شده است تا در مدت مقتضی سه و نیم ماهه مجلس و کمیسیون های تخصصی یا متخصصان اقتصادی مجلس بتوانند با دقت نظر بیشتری برنامه سالانه کشور را بررسی کنند تا شاید با اعمال دقت نظر بیشتر آینده کشور در مسیر صحیح و هدفمند قرار گیرد.هرچند لایحه بودجه سال 95 بنا به عللی در موعد مقرر یعنی 15 آذر سال 94 به مجلس ارائه نشد که برخی، یکی از علل ارائه با تأخیر بودجه به مجلس را نامشخص بودن زمان اجرای برجام دانستند اما ارائه بلافاصله پس از اعلام اجرای برجام آن نیز نتوانست نمایندگان محترم را برای بررسی به موقع پیش از سال 95 و پیش از انتخابات مجلسین در هفتم اسفندماه مجاب کند تا اینکه ناگزیر بررسی برنامه سال 95 کشور به بعد از عید یعنی همان سالی که برنامه باید از اول سال اجرایی و عملیاتی می شد، موکول شود.در سال 95 هم که از یک سو نمایندگان محترم تعطیلات عید خود را سپری می کردند و از سوی دیگر تکلیف حدود 70 نفر از نمایندگان دوره دهم مجلس به علت به دور دوم کشیده شدن انتخابات در برخی حوزه ها مشخص نشده بود، بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس با تأخیر انجام شد.به این دست اندازهای بررسی لایحه بودجه سال 1395 می توانید چگونگی بررسی پس از آغاز با تأخیر را نیز بیفزایید که در اینجا فقط به دو مورد از آن به عنوان شاهد اشاره می کنیم:1ـ بررسی کم دقت افزایش قیمت بنزین توسط نمایندگان بدون توجه به قیمت پایه آن که علی رغم رد شدن از بررسی آن در جلسه صبح روز سه شنبه دوباره در جلسه بعدازظهر همان روز نمایندگان مجبور شدند پس از تذکر یکی از نمایندگان موضوع مربوطه را مجددا رأی گیری کنند و برای بررسی دقیق تر به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند.2ـ علی رغم صرف ساعت ها وقت برای مطالعه، بررسی تبصره های لایحه و ارائه پیشنهاد شخصی نمایندگان برای اصلاح تبصره های لایحه که زمان زیادی هم برای تحریر و هم چاپ پیشنهاد نمایندگان توسط کارمندان اداره قوانین صرف می شود، باز در ادامه کم توجهی نمایندگان نسبت به بررسی برنامه سالانه کشور، مشاهده شد از آن همه پیشنهاد شخصی فقط به دو مورد رندومی ـ به تعبیر رئیس جلسه ـ بسنده کردند و با استمزاج از نمایندگان حاضر در صحن برای ادامه دادن یا ادامه ندادن بررسی پیشنهاد های اصلاحی فقط 26 نفر «موافق» ادامه و بقیه «مخالف» ادامه بررسی پیشنهاد ها در صحن مجلس شدند.اما ناگزیر در صورتی از این دو اهمال کاری نمایندگان محترم در عدم توجه جدی به بررسی برنامه سالانه کشور در سال 95 می گذریم که نمایندگان ملت در فرصت باقی مانده برای بررسی بقیه بخش های لایحه بودجه ـ که بخش مهم و هزینه ای هم است ـ جبران مافات کم توجهی ها به بررسی بخش درآمدی را بنمایند.یکی از بخش های مهم بودجه یا برنامه سالانه کشور که لازم است نمایندگان محترم به آن توجه مضاعف کنند بررسی هدفمند، کارشناسانه و آینده نگرانه بودجه عمرانی کشور است. به هر میزان که بودجه عمومی، هزینه ای یا اتلاف منابع و درآمدهای کشور محسوب شود، بودجه عمرانی ـ به ظاهر هزینه ای ـ چند برابر آن اشتغال آفرین، مولد و به حرکت درآورنده چرخ های صنعت ساختمان و دیگر صنایع وابسته خواهد بود. به خاطر وابستگی بیش از 400 صنعت چه مستقیم و چه غیرمستقیم به صنعت ساختمان توجه مضاعف به بودجه عمرانی در بررسی بودجه سال95 ضروری می نماید. توجه به بودجه عمرانی علاوه بر اینکه به خاطر وابستگی بیش از 400 صنعت به آن و به حرکت درآوردن موتور محرکه اقتصاد کشور دارای اهمیت است از منظری دیگر نیز شایسته توجه است و آن بی مهری هایی است که در طول سال های گذشته بر بخش عمرانی به علت عدم تخصیص و تحقق شده است.سال های پیشین تصویب بودجه هایی با مبالغ بالای50 هزار میلیارد تومان به این بخش را کم ندیده یا کم نشنیده ایم. در هر دوره ای که خبر تصویب رقم های این چنینی را می شنیدیم در کنارش خرسندی اهالی عمران و سازندگی را هم می دیدیم اما دریغ از تحقق نصف و گاهی حتی یک چهارم رقم تصویب شده برای بخش عمران کشور.البته ناگفته نماند که در سال گذشته (سال 1394) به نقل از معاون برنامه وبودجه رئیس جمهور شنیده شد؛ بیش از 92 درصد بودجه عمرانی تصویب شده تخصیص داده شد اما باز هم از مسئولان استانی شنیده شد که در برخی استا ن ها حتی یک درصد از بودجه عمرانی تخصیص داده شده نیز محقق نشده است.فارغ از همه موارد فوق، هدف و غرض از نگارش متن حاضر جلب توجه نمایندگان محترم مجلس به:1- دقت نظر در بررسی بودجه سالیانه کشور به خصوص بررسی بودجه عمرانی کشور است که به اقوالی بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام پروژه های نیمه تمامش نیازمند است و 2- نمایندگان محترم، نظارت لازم و کافی را در تخصیص یا عدم تخصیص مصوبه های این بخش مهم مولد و اشتغالزایی کشور را داشته باشند تا بلکه ازاین پس شاهد بی مبالاتی های بی رویه در این بخش که منجر به ایجاد وضعیت حاضر و دامن زدن به رکود گردیده است، نباشیم.قادر نصیری ترزنق
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×