معاون اول رئیس جمهور:

بودجه عمرانی 2.2 برابر شد

رئیس سازمان مدیریت با بیان ین که «علی رغم تحریم سال به سال امکاناتمان بهتر می شود» گفت: منابعی که برای طرح های عمرانی و اقتصادی نسبت به سال گذشته اختصاص یافته است بیش از 2.2 برابر افزایش اعتبار داشته ایم.

بودجه-عمرانی-2-2-برابر-شد
رئیس سازمان مدیریت با بیان این که«علی رغم تحریم سال به سال امکانات مان بهتر می شود» گفت: منابعی که برای طرح های عمرانی و اقتصادی نسبت به سال گذشته اختصاص یافته است بیش از 2.2 برابر افزایش اعتبار داشته ایم. محمدباقر نوبخت گفت: ظرف 2 سال گذشته رئیس جمهور توانست اقتصاد را به گونه ای هدایت کند که تورم را کاهش دهد و رشد منفی اقتصاد را به رشد مثبت تبدیل کند و خوشبختانه امروز با وجود همه تحریم ها در وضعیتی هستیم که سال به سال امکاناتمان بهتر می شود و اکنون خود را برای دوره 5 ساله تا سال 1399 آماده می کنیم. وی افزود: در دو سال گذشته توانستیم حداقل 30 واحد درصد نرخ تورم را که ناشی از تحریم ها بود کاهش دهیم و رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت تبدیل کنیم.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×