تحقق 100 درصدی بودجه نقدی شهرداری

بودجه نقدی شهرداری در سالی که گذشت، 100درصد و بودجه غیر نقدی نیز تا 93 درصد تحقق یافته است.

تحقق-100-درصدی-بودجه-نقدی-شهرداری
آخرین نشست مطبوعاتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در سال 93برگزار شد. در این نشست موضوعات مهمی همچون اخذ عوارض از بزرگراه ها، قطع درختان توسط مالکان، طرح تفصیلی تهران، تحقق بودجه شهرداری در سال 93 و ... مطرح شد. تملک منابع طبیعی به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، چمران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد محیط زیست و فضای سبز، گفت: با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری اقدامات لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته تعدادی از زمین های منابع طبیعی تملک شد. کسری بودجه شورا چمران در ادامه با اشاره به کسری بودجه شورای شهر تهران در سال 93 گفت: امسال به دلیل افزایش نفرات و افزایش تعداد کمیسیون ها و کمیته ها با کسری بودجه مواجه شدیم اما بااین وجود از شهرداری درخواستی نکردیم. در نهایت از بودجه زیرمجموعه شورا تحت عنوان «ثمن ها» بودجه شورا را تأمین کردیم. تغییر کاربری قابلیت اجرایی ندارد چمران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که چقدر تغییر کاربری ها منجر به تخریب باغات شده، گفت: تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی ندارد و ما در طرح تفصیلی نمی توانیم تغییر کاربری را اعمال کنیم مگر اینکه بر اساس تائید شورای عالی شهرداری و معماری باشد. ضمن اینکه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نظارت های مستمری را در ساخت وسازها اعمال می کند و اجازه انجام اقدامات غیرقانونی را نمی دهد. قانون این است که اگر کسی باغش را در اثر ساخت وساز از بین برد باید بر اساس قانون به شهرداری واگذار شود اما تاکنون اجرایی نشده است. چراکه مباحثی همچون عاملان و آمران در قانون مطرح است. وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که چرا بعد از چهار سال هنوز نتوانسته نیاز های تهران را برطرف کند، اظهار داشت: طرح تفصیلی باید برنامه شهر باشد و اولین چیزی که در شورا در سال 89 بر آن تأکید شد، طرح جامع و طرح تفصیلی بود و با همه مشکلات آن را به جلو بردیم و بعد از گذشت حدود 3 سال و پس از تائید شورای عالی شهرسازی طرح اجرا شد. قبل از آن تهران طرح و برنامه ای برای ساخت وساز نداشت. برنامه داشتن با نداشتن خیلی متفاوت است. حتی اگر 20 درصد از برنامه تخطی بشود. طرح تفصیلی هر 5 سال یک بار باید بازنگری می شود اما هرساله می توانیم اصلاحاتی را در این طرح داشته باشیم که هم سال گذشته و هم امسال شاهد بودیم. به هرحال در شهری با این وسعت مشکلاتی به وجود خواهد آمد. اتفاقاً طرح تفصیلی طرحی صلب نیست و این جای خرسندی است. تحقق 100 درصدی بودجه نقدی شهرداری رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد بودجه شهرداری اظهار داشت: بودجه نقدی شهرداری در سالی که گذشت، 100درصد و بودجه غیر نقدی نیز تا 93 درصد تحقق یافته است. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 206 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×