بودجه 844 هزار میلیاردی سال 94 تصویب شد

نمایندگان مجلس ، دخل و خرج سال آینده را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند...

بودجه-844-هزار-میلیاردی-سال-94-تصویب-شد
بودجه 844 هزار میلیاردی سال 94 تصویب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه 12 اسفند خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، دخل و خرج سال آینده را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. وکلای ملت ماده واحده بودجه سال آینده را با 144 رأی موافق ،33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804میلیون (8.449.599.804.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال (8.449.599.804.000.000) به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل: 1-منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.362.817.171.000.000) ریال 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381.284.438.000.000) ریال ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.596.988.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.586.988.000.000) ریال به دولت اجازه داده می شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.200.367.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (162.450.000.000.000) ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می گیرد: اعتبارات هزینه ای یکصد و هفده هزار میلیارد (117.000.000.000.000) ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال اعتبارات تملک دارایی های مالی ده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000) ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، 2 درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست. حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می کند.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×