menu

ثبت آگهی رایگان

در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای شهر صورت گرفت

بررسی بودجه سازمان ها و شرکت ها

بررسی-بودجه-سازمان-ها-و-شرکت-ها

به دنبال ادامه بررسی لایحه بودجه سال 94 شهرداری تهران، لایحه بودجه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران امروز در شورا بررسی شد.

به دنبال ادامه بررسی لایحه بودجه سال 94 شهرداری تهران، لایحه بودجه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران امروز در شورا بررسی شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در صد وسی وهفتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای شهر تهران بودجه 22 سازمان و 20 شرکت ها وابسته به شهرداری تهران در سال 94 بالغ بر 101 هزار و 179 میلیارد و 245 میلیون و 920 هزار ریال است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ماده واحده بودجه سازمان ها و شرکت ها گفت: بودجه سازمان های وابسته 37 هزار و 498 میلیارد و 60 میلیون و 920 هزار ریال؛ و بودجه شرکت های وابسته 63 هزار و 681 میلیارد و 185 میلیون ریال است. علیرضا دبیر گفت: مبالغ دو بار منظور شده تحت عناوین کمک؛ حق کارگزاری پروژه ها و فعالیت های واگذار شده به سازمان ها و شرکت ها به ترتیب 26 هزار و 105 میلیارد و 749 میلیون ریال برای سازمان ها و مبلغ 40 هزار و 837 میلیارد و 600 میلیون ریال برای شرکت ها است. جمع این مبالغ را 66 هزار و 943 میلیارد و 349 میلیون ریال است. وی در خصوص تبصره های بودجه شرکت ها و سازمان ها گفت: بر اساس تبصره یک شهرداری تهران موظف است بودجه مصوب سال 94 سازمان ها و شرکت های منظور شده در این ماده واحده مفاد تبصره های آن را حداکثر تا پایان اسفندماه سال 93 به سازمان ها و شرکت های ذیربط به منظور اجرا ابلاغ کند. سازمان ها و شرکت ها موظف هستند تمامی پرداخت ها و فعالیت های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برسانند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره دوم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است بر اساس مفاد ماده 117 مصوبه برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تعدیل کارکنان خود تا 4 درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکار شناسی را در طول سال 94 اقدام کند و همچنین به کار گیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان مازاد بر سقف تعیین شده در مفاد تبصره 2 صدرالذکر در حیطه وظایف هیات مدیره و مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها نبوده و هر گونه پرداخت در این خصوص ممنوع است و صرفا با مجوز شهردار تهران (معاونت توسعه منابع انسانی) امکان پذیر خواهد بود. دبیر ادامه داد: بر اساس تبصره سوم و چهارم رعایت بند ز تبصره 17 بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهران برای کلیه سازمان ها و شرکت ها الزامی است. همچنین شهرداری تهران (سازمان ها و شرکت ها) موظف هستند به منظور جلوگیری از پرداخت های اضافی با رعایت تبصره بیست و چهارم بودجه سال 94 شهرداری تهران قدرالسهم کارمزد (بالاسری) خود را به نحوی تعیین نمایند که مازاد درآمد نسبت به هزینه در حساب های سازمان و یا شرکت حاصل نشود. به گفته دبیر بر اساس تبصره پنجم شهرداری تهران موظف است معادل 2430 میلیارد از ردیف به شماره طبقه بندی 201010273 تحت عنوان احداث و توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری را به منظور تامین کسری هزینه های بهره برداری مترو به ردیف شماره طبقه بندی 2010201 تحت عنوان کمک به بهره برداری مترو تخصیص داده و در اصلاحیه بودجه سال 94 ارائه نماید. شهرداری تهران مکلف است رقم فوق را در حساب های فی مابین بدهی دولت به شرکت بهره برداری مترو تهران منظور کند. وی با اشاره به اینکه شرکت بهره برداری مترو حدود 70 میلیارد تومان برای اورهال و 274 میلیارد تومان برای هزینه های جاری در سال 94 نیاز دارد؛ خاطر نشان کرد: بر اساس قانون معادل این مبلغ 270 میلیاردی باید توسط دولت به بهره برداری مترو کمک کند اما احتمال اینکه دولت مثل سنوات قبل کمک نکند وجود دارد. بر این اساس در این تبصره اجازه دادیم به شرکت بهره برداری مترو که در کمیته تخصیص این بودجه را دریافت کند تا در پرداخت حقوق و دستمزد مشکلی نداشته باشد. یکی دیگر از تبصره های بودجه سازمان ها و شرکت ها در خصوص شرکت سرمایه گذاری شهر بود. دبیر در این باره گفت: با هدف متمرکز کردن فعالیت های بازرگانی مجموعه شهرداری تهران و ایجاد بانک اطلاعات و ضرورت صرفه جویی در هزینه های مربوط به خرید خارجی؛ کلیه مناطق شهرداری و معاونت ها؛ سازمان ها و شرکت های تابعه که کارت بازرگانی ندارند موظف هستندکلیه خریدهای خارجی خود را از طریق شرکت سرمایه گذاری شهر انجام دهند. وی ادامه داد: بر اساس تبصره هفتم شرکت شهروند و شرکت همشهری موظف هستند از محل درآمدهای خود معادل 80 درصد از سود حاصله را به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کنند.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×