به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد؛

پیشنهادهای انبوه سازان برای بودجه94 و برنامه ششم

کانون سراسری انبوه سازان پیشنهادهای خود در خصوص لایحه قانون بودجه سال آتی و نیز برنامه ششم توسعه کشور را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد.

پیشنهادهای-انبوه-سازان-برای-بودجه94-و-برنامه-ششم
کانون سراسری انبوه سازان پیشنهادهای خود در خصوص لایحه قانون بودجه سال آتی و نیز برنامه ششم توسعه کشور را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد.به گزارش پیام ساختمان، درحالی که دولت تدوین لایحه قانون بودجه سال 1394 و نیز طراحی و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در دست اجرا دارد، کانون سراسری انبوه سازان، پیشنهادهای خود را در جهت عملی شدن اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و همچنین رفع موانع تولید مسکن و ساختمان و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی، به انضمام تشریح عمده ترین موانع رونق تولید و عرضه مسکن؛ به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد تا جهت بررسی و اعمال در قوانین بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه، مورداستفاده قرار گیرد.در این نامه، پیشنهادهای انبوه سازان طی 14 بند به شرح ذیل آمده است: 1. اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن2. لزوم تنفیذ مجدد و تأکید بر اجرای کامل موارد مربوط به عرضه و تولید مسکن در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه 3. تخصیص درآمدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها به مدیریت استان ها جهت استفاده توسط نهادهای ذی ربط به ویژه در حوزه مسکن و ساختمان 4. تأمین زمین مناسب جهت تولید و عرضه مسکن برای اقشار میانه و واجد شرایط جامعه توسط نهادهای دولتی و ادارات راه و شهرسازی استان ها مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن5. اجازه انتشار اوراق مشارکت به بخش خصوصی با هدف بالا بردن سرعت ساخت،کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت ساختمان ها 6. ایجاد تمهیدات لازم از قبیل تسهیلات بانکی و گمرکی برای بهره گیری از فناوری های نوین با هدف کاهش مصرف سوخت و اتلاف انرژی در ساختمان های احداثی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن7. افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، قابل انتقال به خریداران بر اساس ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و استفاده از پتانسیل صندوق های مربوطه با اولویت صندوق سرمایه گذاری زمین و مسکن و صندوق پس انداز مسکن و ساختمان8. کوتاه کردن مسیر صدور پروانه ساختمان و کاهش هزینه های مربوطه خصوصاً برای سازندگان و تولیدکنندگان انبوه مسکن از طریق اصلاح عملکرد سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها 9. کاهش هزینه های تحمیلی و گزاف توسط دستگاه های خدمات رسان خصوصاً برق، گاز، آب و فاضلاب10. اصلاح و رفع نقاط ضعف موجود در قانون و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان 11. تدوین آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده است. 12. حمایت از بخش خصوصی در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی ناامن و اعطای تسهیلات ویژه با نرخ های مناسب برای این بخش از ساخت وساز بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن13. پرداخت یارانه جهت کاهش اتلاف انرژی و تأمین منابع انرژی در ساختمان ها14. حمایت و پرداخت تسهیلات ارزی و آماده نمودن بسترهای لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسیهمچنین در ضمیمه این نامه، عمده ترین موانع تولید و عرضه مسکن شامل: «تسهیلات ساخت مسکن، بیمه کارگران ساختمانی، قانون نظام مهندسی، مالیــات، دستگاه های خدمات رسان، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی، شهرداری ها، مسکن مهر، بانک ها، قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی مربوطه» و نیز راهکارهای پیشنهادی انبوه سازان در خصوص هر یک به تفصیل آمده است.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×