چگونه آیفون تصویری نصب کنیم؟

نصب آیفون تصویری کار بسیار ساده ای می باشد که علاوه بر توسعه تکنولوژی روش نصب آن هم آسان تر شده است.

چگونه-آیفون-تصویری-نصب-کنیم

گام 1 -

برای ایجاد ارتباط مابین پنل و گوشی از یک سوکت که دارای چهار سیم هست استفاده می شود. این سوکت دارای چهار سیم هست که بااستفاده از کابل 2 زوجه 0.6 و یا 0.4 ارتباط لازم بین پنل و گوشی را ایجاد می کند.

مانیتور خود توسط برق 220 شهری تغذیه می شود

سیم زرد به عنوان مثبت و سیم آبی بعنوان منفی، 12 ولت برق پنل را تامین میکنند

سیم قرمز بعنوان سیم صدا و سیم سفید هم به عنوان سیم تصویر استفاده میشود

گام 2 - سیم کشی

ارتباط صوتی و تصویری

در ابتدای کار مانیتور را به پنل وصل مینماییم

برای اینکار سوکت ها بر اساس رنگشان و توسط یک کابل دو زوج بهم وصل مینماییم

باید دقت شود هر رنگی که در سوکت نمایشگر وصل شده همان رنگ باید در سوکت پنل بسته شود

یعنی سیم منفی به منفی(آبی) ، مثبت به مثبت (زرد)و …

وهمچنین سوکت نمایشگر را در جا سوکتی اولی که در پشت نمایشگر تعبیه شده و سوکت پنل را به جاسوکتی طبقه مربوطه که در پشت پنل تعبه شده وصل مینماییم

الان با وصل کردن دوشاخه مانیتور به پریز برق شهری ارتباط صوتی و تصویری برقرار می شود

راه اندازی درب بازکن

در مرحله دوم منبع تغذیه را به پنل و درب بازکن متصل می کنیم

برای اینکار با استفاده از سیم دو زوج ترمینال + منبع تغذیه را به ترمینال مثبت پنل و ترمینال – منبع تغذیه را به ترمینال – نمایشگر وصل ممی کنیم

باید دقت شود جای مثبت و منفی اشتباه نشود احتمال دارد آیفون بسوزد.

دو ترمینال دیگر منبع تغذیه که با علام اختصاری AC مشخص شده جهت درب بازکن تعبیه شده است ، یعنی اگر مستقیما به درب بازکن وصل کنیم به طور دائمی در ب بازکن فعال میشود

ولی ما میخواهیم فقط در مواقع مورد نیاز درب باز شود

برای اینکار یکی از ترمینال ها را مستقیما به درب بازکن وصل کنیم و ترمینال دیگرAC را توسط یک رله و یا کلید وصل کنیم

رله توس دوسیم سیاه رنگ در پشت پنل تعبیه شده است

تا حین زدن کلید در نمایشگر سیم دوم AC را به در بازکن وصل نماید

پس ما باید سیم دوم AC را به یکی از سیم های سیاه وصل کرده و دیگر سیم سیاه را به در باز کن وصل کنیم.

حال سیم کشی ما تمام شد فقط باید منبع تغذیه و گوشی نمایشگر را به برق 220 ولت وصل کنیم تا مدار ما کار کند.

بقیه طبقات نیز همانند طبقه اول توسط سوکت چهار سیمه و کابل دوزوج به ترمینال مربوطه وصل می شوند.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 356فهرست مطالب شماره 356
×