بودجه سال 97، پیچیده ترین دستور کار مجلس

محمد شیرازی، کارشناس حوزه اقتصادی اظهار کرد: با عنایت به تحولات سیاسی اخیر و موضع گیری خصمانه آل سعود علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به احتمال بسیار زیاد در آینده، شاهد کاهش قیمت نفت خواهیم بود. وی افزود: در شرایطی که آل سعود بر ادامه تحریم ها علیه ایران تأکید می کند و ترامپ نیز موضعی خصمانه علیه ایران را در دستور کار قرار داده، که البته رویکرد جدید و نوظهوری محسوب نمی شود و تلاش برای تنزل قیمت نفت در راستای پیاده سازی جنگ اقتصادی با ایران، هم نوا و هم راستای تحریم های اعمال شده، مُحتَمِل خواهد بود. این کارشناس اقتصادی گفت: اتخاذ تدابیر سازنده برای عدم غافلگیری و در درست داشتن ابتکار، امری ضروری است که توجهِ به آن در شرایط کنونی منطقه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این میان، نمایندگان مجلس به عنوان قوه بررسی و تصویب کننده بودجه، نقطه نظرات متفاوتی در خصوص قیمت نفت در بودجه 97، دارند. کوروش کرم پور حقیقی، عضو هیئت رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است، لحاظ کردن نرخ 40 دلاری قیمت فعلی نفت در بودجه معقولانه به نظر می رسد. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به نفت می گوید: اگر دولت، برنامه ریزی دقیق و مُدَوَنی را در این خصوص طراحی کند، به مراتب، اقتصاد کشور پویاتر از گذشته خواهد شد. به گفته وی مصروف ساختن پول نفت در هزینه های جاری، معقولانه نیست و باید پول حاصل از فروش نفت به سمت پروژه های عمرانی و زیرساختی هدایت شود که در این صورت، مسیر اقتصادی کشور مثبت و سازنده خواهد بود. مفتح، در ارتباط با قیمت نفت در بودجه سال 97 افزود: هم اکنون، نمی توان به قیمت دقیق و مشخصی اشاره کرد، اما رویکرد کاهش وابستگی به نفت، ضرورت و حائز اهمیت است که نمی توان آن را نادیده گرفت. سید علی ادیانی راد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز معتقداست، لحاظ کردن نرخ 50 دلاری برای قیمت نفت، منطقی به نظر می رسد. ادیانی راد می افزاید: هم اکنون، قریب به 90 درصد از درآمد نفتی، مصروف هزینه های جاری دولت می شود که استمرار این رویه باعث بدهکار تر شدن و مقروض شدن ایران خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای کشوری همچون ایران که در رتبه نخست نفت و گاز جهان قرار دارند واردات 14 میلیون لیتر بنزین در روز، نامناسب است. ادیانی راد می افزاید: باید ضریب سرمایه گذاری ها در اقتصاد کشور تقویت شود و در راستای استفاده از درآمده ای مالیاتی و جایگزین کردن آن با نفت، تلاش هر چه بیشتری صورت پذیرد و در این شرایط، توسعه اقتصادی در مسیر صحیح خود حرکت خواهد کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 323فهرست مطالب شماره 323
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×