بودجه 96 تهران در کجا هزینه می شود؟

در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر گزارش جزییات تخصیص بودجه به بخش های مختلف شهرداری تهران را در سال 1396 قرائت کرد. کاهش 590 میلیاردی بودجه شهرداری به گزارش پیام ساختمان علیرضا دبیر در این گزارش با اشاره به پیشنهاد بودجه 18 هزار و 490 میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال 96 گفت: با عنایت به محدودیت های موجود و وضعیت تحقق منابع و درآمدهای بودجه ای سال جاری، شورای اسلامی شهر تهران به کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری تهران از 18 هزار و 490 میلیارد تومان به 17 هزار و 900 میلیارد تومان اقدام کرده است. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران افزود: طبق برنامه 5 ساله شهرداری تهران باید بودجه به 22 هزار و 850 میلیارد تومان می رسید که با توجه به عقب ماندگی در درآمدها برای سال 96 نیز با 20 میلیارد تومان افزایش در سال جاری، رقم 17 هزار و 900 میلیارد تومان در سقف بودجه تعیین شده است. واریز عوارض ایمنی به حساب آتش نشانی وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بودجه سازمان آتش نشانی اشاره کرد و افزود: 464 میلیارد تومان مربوط به حقوق و مزایا و هزینه های جاری و 36 میلیارد تومان به منظور ترمیم و جبران حقوق مأموران عملیاتی آتش نشانی از مرتبه 4 الی 14 که جمعاً 500 میلیارد تومان است، در بودجه سال 1396 اختصاص پیدا خواهد کرد. همچنین عوارض ایمنی ساختمان و پروانه های صادره مستقیم به حساب آتش نشانی برای خرید امکانات و تجهیزات و ماشین آلات به مبلغ 135 میلیارد تومان واریز خواهد شد. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمد تمام سازمان های شهرداری تهران باید به خزانه دولت واریز شود ولی برای سازمان آتش نشانی استثنایی قائل شدیم تا این درآمد از محل عوارض به صورت مستقیم به حساب سازمان آتش نشانی واریز شود اظهار کرد: همچنین 65 میلیارد تومان به منظور تأمین تجهیزات و به روزرسانی امکانات آتش نشانی در بودجه سال 96 اختصاص پیدا خواهد کرد که جمعاً 200 میلیارد تومان به منظور خرید امکانات و به روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات به این سازمان اختصاص داده شده است. کلیه اعتبارات در نظر گرفته شده به جز املاک واگذارشده جهت احداث ایستگاه های آتش نشانی خواهد بود. دبیر در خصوص انرژی های نو و پاک و بودجه اختصاص یافته به این بخش تصریح کرد: ایجاد تبصره ای به منظور اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به عنوان بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری جهت توسعه انرژی های نو در ساختمان های شهرداری باید هزینه شود. اختصاص 33 میلیارد تومان برای نوسازی مدارس دولتی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در تشریح بودجه حوزه های مأموریت های اجتماعی و فرهنگی نیز گفت: برای کمک به مدارس با همکاری سازمان آموزش وپرورش شهر تهران، مدارس دولتی این شهر، سرانه کمک به مدارس دولتی را در چارچوب توافقنامه ای با سازمان نوسازی مدارس شهر تهران به مبلغ 33 میلیارد تومان با توجه به محرومیت ها و فرسودگی مدارس به آن ها تخصیص خواهیم داد. همچنین مبلغ 46 میلیارد تومان به منظور بهسازی معابر، دسترس پذیری شهر برای معلولان و ارائه سرویس های رایگان جهت عبور و مرور معلولان و جانبازان در بودجه سال 1396 تخصیص داده شده است. اختصاص 1000 میلیارد ریال برای نوسازی بافت فرسوده دبیر در تشریح بودجه اختصاص یافته برای حمایت نوسازی از بافت های فرسوده نیز به پرداخت مابه التفاوت تا سقف 300 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنان بافت فرسوده بابت نوسازی با اولویت تجمیع پلاک های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف 9 درصد از سود تسهیلات اخذشده اشاره کرد و افزود: مبلغ 200 میلیارد تومان برای تشویق و ترغیب مالکان پلاک های فرسوده به نوسازی بابت هزینه های سازمان نظام مهندسی و خرید انشعابات اختصاص پیداکرده است. همچنین مبلغ 500 میلیارد تومان به منظور تملک املاک و اراضی در بافت های فرسوده اختصاص پیداکرده که سرجمع مبلغ 1000 میلیارد ریال جهت بافت های فرسوده بودجه سال آینده لحاظ شده است. افزایش چشمگیر بودجه مدیریت بحران وی در بخش دیگری از گزارش خود، به بودجه حوزه مأموریت های مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: علی رغم اینکه در جدول منابع و مصارف 5 ساله دوم شهرداری تهران سهم مأموریت ایمنی و مدیریت بحران معادل 9/2 درصد از کل بودجه سال 1396 تعیین شده بود، اما با عنایت به اهمیت موضوع و علی رغم کاهش مبلغ 49 هزار و 600 میلیارد ریال از سقف بودجه سال 1396 در مقایسه با برنامه مذکور سهم مأموریت های ایمنی و مدیریت بحران به میزان 76/4 درصد از کل بودجه سال 96 افزایش یافته است. سوله های مدیریت بحران تک منظوره می شوند رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران افزود: 15 سوله ورزشی تحت عنوان سوله ورزشی الزهرا (س) به مبلغ 200 میلیارد ریال جهت تخلیه سوله های مدیریت بحران و تحویل آن به سازمان مذکور در برخی مناطق 22 گانه ساخته شده است. پیش ازاین سوله های مدیریت بحران به صورت دومنظوره جهت نگهداری تجهیزات مدیریت بحران و ورزش بانوان مورداستفاده قرار می گرفت. بودجه مترو در سال 96 وی در تشریح بودجه مأموریت های حمل ونقل و ترافیک شهر تهران به بودجه شرکت مترو اشاره کرد و افزود: پیشنهاد شهرداری در لایحه بودجه سال 1396 بابت خطوط 3، 6 و 7، مبلغ 2100 میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق این مبلغ به 2190 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین اختصاص مبلغ 480 میلیارد تومان به منظور بازپرداخت سود اوراق مشارکت و وام های مربوط به مترو با در نظر گرفتن بازپرداخت وام ها و سود اوراق مشارکت بودجه شرکت مترو به مبلغ 2670 میلیارد تومان انجام شد. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در تشریح بودجه شرکت بهره برداری مترو تهران که از سال 1396 نیز گفت: مبلغ 700 میلیارد تومان به منظور هزینه های جاری حقوق و دستمزد این شرکت که نسبت به سال گذشته مبلغ 100 میلیارد تومان افزایش یافته است، اختصاص داده شده است. همچنین 32 میلیارد تومان به منظور نگهداری خطوط مترو و مبلغ 200 میلیارد تومان جهت خرید قطعات یدکی و همچنین مبلغ 10 میلیارد تومان برای تعمیر و نگهداری و تجهیزات ثابت، ایستگاه ها و مراکز فرمان که جمعاً مبلغ 942 میلیارد تومان است به این شرکت اختصاص یافته است. سرجمع مبلغ اختصاص یافته به این شرکت در حالی به 942 میلیارد تومان می رسد که سرجمع بودجه اختصاص یافته به این شرکت در سال گذشته 700 میلیارد تومان بوده است. بودجه اتوبوس رانی پایتخت رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در ادامه به بودجه اتوبوس رانی و تخصیص مبلغ 615 میلیارد تومانی به منظور مابه التفاوت بلیت اتوبوس ها اشاره کرد و افزود: در بخش اتوبوس رانی مبلغ 300 میلیارد تومان به منظور هر کیلومتر (خرید خدمت از بخش خصوصی) اختصاص یافته است. برای کمک به بازخرید انگیزشی کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی نیز مبلغ 40 میلیارد تومان اختصاص پیداکرده است. همچنین مبلغ 2 میلیارد تومان جهت جابه جایی کودکان استثنایی از طریق شرکت اتوبوس رانی و مبلغ 5 میلیارد تومان جهت خرید اتوبوس های برقی، مبلغ 5 میلیارد تومان جهت نوسازی ناوگان مینی بوس رانی و مبلغ 7 میلیارد تومان جهت تهیه و نصب فیلتر جذب دوده های اتوبوس های دیزلی که جمعاً رقم 974 میلیارد تومان می شود را به شرکت واحد اتوبوس رانی در بودجه سال 96 اختصاص داده ایم. وضعیت طلب پیمانکاران در سال 96 دبیر در تشریح پرداخت دیون به پیمانکاران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری گفت: 1600 میلیارد تومان پرداخت بدهی به بانک ها، بیمه، مالیات، املاک تصرفی و... اختصاص تبصره ای مجزا به مبلغ 5000 تومان دیگر جهت بازپرداخت وام های سنوات گذشته در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین پرداخت دیون به پیمانکاران به مبلغ 963 میلیارد تومان به همراه تبصره ای به مبلغ 7000 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی پیمانکاران در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است بعد از بررسی 10 تبصره بودجه در نوبت بعدازظهر شورا، با توجه به اینکه تعداد اعضای شورا برای رأی گیری در خصوص تبصره های بودجه به حدنصاب نرسید، مقرر شد جلسه ای در روز شنبه برگزار شود تا 40 تبصره بودجه سال 96 شهرداری تهران موردبررسی قرار گیرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 293فهرست مطالب شماره 293
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×