پمپ های هیدرولیکی چگونه کار می کنند

به طورکلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی می گیرد و به سیالی که از آن عبور می کند می دهد؛ در نتیجه انرژی سیال بعد از خروج از پمپ افزایش می یابد.

پمپ-های-هیدرولیکی-چگونه-کار-می-کنند

پمپ ها (Pumps)

از این وسیله برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین یا حرکت سیال در مدارهای مختلف هیدرولیکی و سیستم های لوله کشی و به طورکلی انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود. در انتخاب نوع پمپ و طراحی آن، مشخصات هیدرولیک سیستم، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال نظیر گرانروی، وزن مخصوص، درجه حرارت، خورندگی و همچنین وجود اجسام ناخالص و گازهای همراه با سیال و سرانجام مقدار حجم عبوری سیال از پمپ در واحد زمان، مدنظر قرار می گیرد. متداول ترین نحوه تقسیم بندی پمپ ها بر مبنای نحوه انتقال انرژی به سیال است. در این روش پمپ ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

پمپ های دینامیکی ( Dynamic Pumps )

پمپ هایی که انتقال انرژی از آنها به سیال به طور دائمی انجام می شود را پمپ های دینامیکی می گویند. پمپ های گریز از مرکز از انواع پمپ های دینامیکی هستند.

پمپ های جابه جایی (Displacement Pumps )

پمپ هایی که انتقال انرژی از آنها به سیال به صورت متناوب صورت می گیرد را پمپ های جابه جایی می نامند. پمپ های پیستونی (رفت و برگشتی) از انواع پمپ های جابه جایی هستند.

پمپ های گریز از مرکز ( Centrifugal Pumps)

متداول ترین نوع پمپ ها در صنعت نوع گریز از مرکز است زیرا: پمپ های گریز از مرکز در بین انواع پمپ ها به علت شکل ساده ساختمانی، نسبت پایین حجم به توان مصرفی و تنوع فراوان موارد مصرف در مقایسه با سایر پمپ ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. هر پمپ گریز از مرکز دارای بخش های زیر است:

1- لوله ورودی یا قسمت مکش (Suction)

2- لوله خروجی یا قسمت رانش (Discharge)

3- پوسته لوله (Shell)

4- چرخ یا پروانه پمپ (Impeller)

تقسیم بندی پمپ های گریز از مرکز متداول ترین روش تقسیم بندی از دیدگاه طراحی و عملی، تقسیم بندی بر اساس مسیر حرکت سیال در پروانه است. از این نظر پمپ های گریز از مرکز به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

پمپ های گریز از مرکز با جریان شعاعی (Radial Flow)

سیال موازی محور وارد پروانه پمپ و عمود بر آن از پروانه خارج می شود، از این پمپ ها برای ایجاد فشارهای بالا در دبی های کم استفاده می شود.

پمپ های گریز از مرکز با جریان محوری (Axial Flow)

سیال موازی با محور وارد پروانه شده و موازی با آن نیز خارج می شود. از این پمپ برای تولید دبی های زیاد و ارتفاع های کم (ارتفاعی که پمپ به سیال می دهد) استفاده می شود.

پمپ های گریز از مرکز با جریان مختلط(Mixed Flow)

سیال موازی محور وارد پروانه و به طور مایل نسبت به محور از پروانه خارج می شود، از این پمپ ها برای فشارها و دبی های متوسط استفاده می شود

مشخصات اصلی پمپ های گریز از مرکز

- قیمت ارزان واحد پمپ نسبت به یک کیلووات قدرت مفید تولیدی

- جریان سیال به طور دائم و یکنواخت است

- فضای کمتری را متناسب با قدرت تولیدی اشغال می کند

- هزینه نگهداری نسبتا کمی دارد

- راندمان بالایی در فرایندها دارند

- چون این نوع پمپ ها از نظر دبی و ارتفاع تولیدی گستره وسیعی دارند، دامنه کاربرد آنها در پروژه های صنعتی، کشاورزی و آب رسانی فوق العاده بالاست.

- حداکثر گرانروی سیال بسته به نوع پمپ از حدود 520 تا 760 سانتی استوک (Centistock) نمی تواند تجاوز نماید. برای بیش از این حدود و سیالات با گرانروی بالا از پمپ های جابه جایی استفاده می شود.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 245فهرست مطالب شماره 245
×